Cytochrom P450 2D6 IgG [LKM1] (ELISA) (R-nr. 4504)

Indikation

Mistanke om autoimmun leversygdom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod 5 mL
  • Serum 2 mL
  • Plasma (EDTA, Heparin, Citrat) 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Svar

Koncentrationen af LKM-1 antistof (IgG) i prøven fortyndet 1:100 angives med referenceværdi.

Svartid

Svar afgives senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Anbefalet tolkning: 
< 20 enh./mL Negativ
≥ 20 enh./mL Positiv

Den endelige diagnose af autoimmun hepatitis (AIH) hviler på histologisk undersøgelse af leverbiopsi. AIH Diagnosen og indikationen for leverbiopsi understøttes af forskellige serologiske undersøgelser for IgG autoantistoffer.

De to hovedtyper af AIH er karakteriseret ved hver sin autoantistofprofil: Type 1 har typisk antistoffer mod nukleære- (ANA) og glat muskel (SMA) antigener, mens type 2 har antistoffer mod lever-nyre-mikrosomalt-1 antigen (CytP4502D6).

Begge AIH typer kan have antistoffer rettet mod soluble liver antigen/liver-pancreas antigen (SLA/LP), som er meget specifikt for AIH og er associeret med et mere alvorligt klinisk forløb.

Da nogle AIH antistoffer kan ses ved hepatitis C infektion, er det vigtigt at udelukke en sådan i alle tilfælde.

Pædiatriske patienter mistænkt for AIH bør testes i en lavere serumfortynding (titrering: R-nr. 4506, R-nr. 4503) end voksne. 

Sensitivitet og specificitet


Klinisk specificitet:
> 95%.

Testen er positiv hos nogle (5 - 10 %) patienter med hepatitis C virus infektion.

Klinisk sensitivitet:
> 95%.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde:
2 - 200 enh./mL

Måleusikkerhed:
< 15 %

Undersøgelsens princip

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) med LKM-1 antigen.

Synonym

Liver Kidney Microsomal antistof, Cytochrom P450 2D6 antistof

Bestillingskode

NPU29512 P—Cytochrom P450 2D6-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Svarkode

NPU29512 P—Cytochrom P450 2D6-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 10. april 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00