HMGCR antistof (IgG) (R-nr. 4392)

Indikation


 • Nekrotiserende myopati (akut/subakut polymyositis) 
 • Patienter i behandling med statiner (cholesterolsænkende medicin), hvor der som en bivirkning kan forekomme myopati med forhøjet se-kreatin. Statiner hæmmer hydrox-ymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen – og der er således differentialdiagnose til myopati med anti-HMGCR
 • Inklusions-legeme myositis (sporadisk)

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Et af følgende prøvematerialer:
 • Fuldblod (5 mL)
 • Serum (2 mL)

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant) eller blanket nr. 16 "Neurologi" (mørkeblå kant). 

Klik her for at printe rekvisitionsblanket:

Nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 

Nr. 16 "Neurologi"

-
Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svaret angives som enh./mL af anti-HMGCR antistof (IgG).

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Referenceværdi
< 20 enh./mL.

Bemærkning

 • Ved begrundet mistanke om statin-provokeret myopati bør man overveje at seponere det pågældende lægemiddel
 • En forhøjet kreatinkinase i serum og uanset størrelsesordenen heraf øger en sådan mistanke
 • Desuden anbefales det at afvente det samlede resultat af udredningen, før en mulig fortsat statin behandling tages op til overvejelse 
  - Myopati kan være lægemiddel provokeret (statiner) og både uden og med forekomst af anti-HMGCR 
  - Det er rapporteret, at vævstype HLA-DR11 er stærkt overrepræsenteret (70 - 90 % hos anti-HMGCR seropositive versus  omkring 20 % hos raske kontroller) 
  - Meget tyder på, at statin-provokeret myopati opstår hos genetisk prædisponerede patienter

Overvej også vævstype-bestemmelse

 • Risikofaktor: DRB1*11:01
 • Beskyttende: DQA1; DQB6

Desuden eksisterer anti-HMGCR myopati også hos patienter, som aldrig har været i behandling med denne gruppe lægmidler. Denne autoimmune myopati er paraneoplastisk hos omkring 13 %.

Se desuden artiklen Myopati hos en patient i behandling med simvastatin og fluconazol i Ugeskrift for Læger.

Klik her for at downloade diverse guides og kompendier

Sensitivitet og specificitet

Analytisk sensitivitet
91 %.

Analytisk specificitet
99 %.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde
3 - 200 enh./mL.

Måleusikkerhed
CV= < 15 %.

Undersøgelsens princip

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Synonym

Anti-HMGCR, anti-HMG-CoA reduktase

Bestillingskode

NPU29718 P—3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Svarkode

NPU29718 P—3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 25. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00