Systemisk sclerose (R-nr. 4363)

Indikation

Begrænset eller diffus systemisk sclerose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Blodprøve tages i blodprøverør uden tilsætning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Resultatet for IgG antistof mod de enkelte antigener besvares hver for sig som negativ, gråzone, svag positiv, middel positiv eller stærk positiv.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Tilstedeværelse af centromer A og B antistoffer, Th/To antistoffer er primært associeret med begrænset systemisk sclerose, mens antistoffer mod Scl-70, fibrillarin, RP11 og RP155 primært er associeret med diffus systemisk sclerose.
NOR90 og PDGFR er sjældne markører for systemisk sclerose.

Antistoffer mod PM-Scl 75, PM-Scl 100 og Ku er karakteristiske for myositis-scleroderma overlap syndrom.

Ro-52 antistoffer er ikke sygdomsspecifikke og kan detekteres i serum fra patienter med autoimmun/infektiøs leversygdom og patienter med forskellige reumatiske sygdomme såsom Sjögrens syndrom, SLE, MCTD og myositis.

Bemærkning

Forekomst af antistoffer mod Centromer A, Centromer B, Scl-70,fibrillarin, Th/To, NOR 90, RP11, RP155, PM-Scl 75 og PM-Scl 100 bør undersøges hos patienter, der formodes at kunne udvikle systemisk sclerose, og som har fået påvist klart positive antinukleære antistoffer af centromer, homogen eller nukleolær type.

Ved kombination af lineblot og ANA øges den samlede sensitivitet.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet
Sensitiviteten er bestemt på 122 systemisk sclerose patienter, hvoraf 1/3 har den diffuse form og 2/3 den begrænsede form.

PDGFR: < 1 %

Ku: < 1 %

PM-Scl75: 5,7 %

PM-Scl100: 3,3 %

Th/To: 3,3 %

NOR90: < 1 %

Fibrillarin: < 1 %

RP155: 9,0 %

RP11: 7,4 %

CENP B: 42,6 % (80 - 95 % ved begrænset systemisk sclerose, 5-10 % ved diffus systemisk sclerose).

CENP A: 42,6 % (80 - 95 % ved begrænset systemisk sclerose, 5-10 % ved diffus systemisk sclerose).

Scl-70: 11,5 % (5 - 15 % ved begrænset systemisk sclerose, 40-78 % ved diffus systemisk sclerose).

Ro-52: 31,1 %

Specificitet
Specificiteten er bestemt ud fra 214 kontroller (100 raske donorer, 54 juvenil dermatomyositis patienter og 60 SLE patienter).

PDGFR: 99,1 %

Ku: 100 %

PM-Scl75: 93,9 %

PM-Scl100: 97,2 %

Th/To: 98,1 %

NOR90: 99,5 %

Fibrillarin: 99,5 %

RP155: 99,1 %

RP11: 99,5 %

CENP B: 99,1 %

CENP A: 99,5 %

Scl-70: 100 %

Ro-52: 87,9 %

Undersøgelsens princip

Line immunoblot mod 13 forskellige antigener. Undersøgelsen detekterer humane autoantistoffer af IgG-isotypen mod antigenerne: Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl75, PM-Scl100, Th/To, NOR90, fibrillarin, RP155, RP11, CENP B, CENP A og Scl-70 (DNA topoisomerase I).

Synonym

Sklerose, limiteret sklerose, limiteret sclerose, diffus sklerose

Bestillingskode

SAI00400

Svarkode

NPU12562 P—DNA topoisomerase 1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU18237 P—E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27762 P—Exosome complex component RRP45-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27763 P—Exosome component 10-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU28364 P—Major centromere autoantigen B-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28415 P—Polymyositis(Ku)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28970 P—Nucleolar transcription factor 1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU28971 P—Histone H3-like centromeric protein A-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU28982 P—rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28983 P—DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC10-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28984 P—DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28985 P—Platelet-derived growth factor receptor alpha-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU28986 P—Ribonucleases P/MRP protein subunit POP1-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Sidst redigeret 25. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00