Cøliaki panel (R-nr. 492)

Indikation

Formodning om gluten-induceret enteropati (cøliaki) eller dermatitis herpetiformis forud for evt. beslutning om tyndtarmsbiopsier.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod 5 mL 
  • Serum 2 mL 
  • Plasma (EDTA, Heparin, Citrat) 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven kan opbevares på køl (2 - 8 °C) i op til 14 dage før analyse.

Prøven sendes med almindelig post.

Svar

Koncentration (enh./mL) af Transglutaminase antistof (IgA) og Deamideret gliadin peptid antistof (IgG) angives med referenceværdier.

Svartid

Svar afgives senest 14 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Anbefalet tolkning:

Transglutaminase antistof (IgA)
< 20 enh./mL Negativ
≥ 20 enh./mL Positiv

Deamideret gliadin peptid antistof (IgG)
< 25 enh./mL Negativ
≥ 25 enh./mL Positiv

Positive resultater støtter cøliakidiagnosen stærkt, men den endelige diagnose hviler på undersøgelse af tyndtarmbiopsier og tydelig klinisk remission under glutenfri diætbehandling.

Bemærkning

Ved IgA mangel, vil transglutaminase IgA antistof være negativ, men IgG antistof mod deamideret gliadin være forhøjet.

Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG) testen har høj sensitivitet og specificitet, også hos børn under 2 år. 

Klik her for at downloade diverse guides og kompendier

Sensitivitet og specificitet

Klinisk sensitivitet:
> 95 %

Klinisk specificitet:
> 95

Specifikke opgørelser af både klinisk sensitivitet og specificitet findes under de enkelte analyse-beskrivelser.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde:
Transglutaminase antistof (IgA): 0,3 - 100 enh/ml.
Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG): 0 – 200 enh./mL

Måleusikkerhed:
Transglutaminase antistof (IgA): < 25%
Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG): < 25%

Undersøgelsens princip

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Synonym

Cøliakipakke, Anti-gliadin, Anti-transglutaminase, Anti-TGase

Bestillingskode

NPU14503 P—Coeliaki-antistof; egenskabsart(liste)

Svarkode

NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28161 P—Deamideret gliadin peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 24. maj 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00