Autoimmun thyreoiditis antistoffer (R-nr. 480)

Indikation

Hashimoto’s thyroiditis eller Grave’s disease.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

Koncentrationen af TG- og TPO-antistof angives med enheden enh./mL. Koncentrationen af TRAb angives med enheden int.enh./L.
 
Positiv ≥ 1.0 int.enh./L for Thyreoidea-stimulerende immunglobulin.

Svartid

Svar afgives senest 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

anti-TPO
< 50 enh./mL: Negativ
≥ 50 enh./mL: Positiv

anti-TG
< 100 enh./mL: Negativ
≥ 100 enh./mL: Positiv

anti-TRAb
< 1 int.enh./L: Negativ
1 - 1,5 int.enh./L: Gråzone
≥ 1.5 int.enh./L: Positiv

Oplysninger om klinisk sensitivitet og –specificitet findes under de separate analyser.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområder:
TPO antistof: 10 - 500 enh./mL.
TG antistof: 20 - 1.000 enh./mL.
Thyreoidea-stimulerende immunglobulin 1,0 - 40,0 int.enh./L.

Undersøgelsens princip

Radioimmun assay (RIA) og Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Bestillingskode

SSI00480

Svarkode

NPU12229 P—Thyroid-peroxidase-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU17888 P—Thyreoidea-stimulerende immunglobulin; arb.stofk.(IS 90/672) = ? IU/L
NPU27446 P—Thyroglobulin-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00