PDF-ikonPrintikon

Glutamat decarboxylase (gad65) antistof (R-nr. 460)

Indikation

Mistanke om diabetes mellitus (DM) type 1 eller mistanke om udvikling af DM type 1 hos patienter med DM type 2.

Mistanke om autoimmun encefalitis herunder hos patienter med relativt hurtigt opståede symptomer på limbisk encefalitis
(epileptiforme kramper, kognitive forstyrrelser, samt adfærdsforstyrrelserr, psykiatriske symptomer og evt. søvnforstyrrelser) og hos patienter med symptomer på cerebellar degeneration (ataxi) og stiff person syndrome. Mistanke om paraneoplastisk udløste symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer ved mistanke om diabetes: 

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Et af følgende prøvematerialer ved mistanke om encefalitis: 

  • Cerebrospinalvæske 1 mL (anbefales som det primære prøvemateriale)
  • Blod uden tilsætning 5 mL 
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant) eller blanket nr. 16 "Neurologi" (mørkeblå kant). 

Klik her for at printe rekvisitionsblanket:

Nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 

Nr. 16 "Neurologi"

-
Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven skal sendes hurtigst muligt med almindelig post og opbevares på køl (2 - 8 °C) indtil afsendelse.

Svar

Resultatet angives i WHO enh./mL.

Ved mistanke om diabetes:
Serum:
Negativ < 25
Positiv ≥ 25

Ved mistanke om encefalitis:
Cerebrospinalvæske:
Negativ < 150
Positiv ≥ 150

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Diabetes:
Positiv i serum hos ca. 70 % af DM type 1 -patienter med en diagnostisk specificitet på ca. 95 %. Kan ofte påvises før kliniske tegn på DM type 1. Svagt forhøjede værdier kan ses ved forskellige autoimmune endokrinopatier, specielt ved autoimmun thyreoiditis. Analyse for både anti-ø-celle og anti-GAD65 antistoffer øger sandsynligheden for at opdage DM type 1 tidligt, idet et positivt udfald af én af de to tests ses hos ca. 90% af DM type 1-patienter. Ved forekomst af insulitis hos diabetikere over 30 år ses også anti-GAD65 som et forvarsel om, at patienten reelt har DM type 1 og bør behandles derefter. Sent i et DM type 1 sygdomsforløb kan antistof niveauerne falde og blive negative.

Neurologi:
GAD antistof er associeret med
1. Encephalomyelitis eller limbisk encefalitis med eller uden samtidig forekomst af cancer
2. Paraneoplastic cerebellar ataksi (PCD)
3. Stiff-person syndrom (SPS) og varianter heraf inklusive progressiv encephalomyelitis med rigiditet og myoclonus (PERM)

Neurologiske patienter forventes at have langt højere koncentration af GAD antistof i spinalvæsken end patienter med DM.
Ved encefalitis er GAD antistof koncentrationen korreleret med sygdommens sværhedsgrad.
Samlet set er ca. 25% af tilfældene med autoimmun enecfalitis, der er positiv for anti-GAD65 antistof, associeret med cancer, specielt lungecancer og tymomer. Påvisning af antistoffet hos patienter med neurologiske symptomer bør føre til udredning for cancer (link til markedsføringsartikel).

Bemærkning

Ved mistanke om DM type 1 og negativ anti-GAD-65 kan undersøgelse for Ø-celle antistof (IgG) (R-nr. 461), IA-2 antistof (R-nr. 484) samt ZNT8 antistof (R-nr. 4312) foreslås.


Links

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde
25 - 3000 int.enh./mL.

Undersøgelsens princip

RIA med 125I-mærket rekombinant GAD-65 som antigen.

Synonym

Anti-GAD-65, Antistoffer mod glutaminsyre decarboxylase 65 kD isoformen

Bestillingskode

NPU54726 Csv-Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU54727 P-Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Svarkode

NPU54726 Csv-Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU54727 P-Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Yderligere information

Artikel: "Autoimmun synaptisk encefalitis er en underdiagnosticeret sygdomsgruppe" (KRÆVER LOG IN) Statusartikel, Ugeskr Læger 2012;174(21):1452, Signe Modvig, Christina Engel Høi-Hansen, Peter Uldall & Finn Somnier.

Artikel: "To danske tilfælde af autoimmun synaptisk encefalitis" (KRÆVER LOG IN) Kasuistik, Ugeskr Læger 2012;174(21):1456, Signe Modvig, Christina Engel Høi-Hansen, Peter Uldall & Finn Somnier

Artikel (pdf): "Autoimmune sygdomme" Aktuel Naturvidenskab 2011, Niels H. H. Heegaard og Gunnar Houen.
 

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT