Proteinase 3 antistof (IgG, Capture ELISA) (R-nr. 440)

Indikation

Formodning om Granulomatose med polyangiitis (Wegeners) (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA), såvel lokaliserede (”renal limited vasculituis (RLV)” med fokal nekrotiserende glomerulonefrit eller former begrænset til luftvejene) som generaliserede former. Opfølgende undersøgelse af patient med kendt positiv PR3-ANCA.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • Negativ: < 5 int.enh./mL
  • Gråzone: 5 - 7 int.enh./mL
  • Positiv: > 7 int.enh./mL

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv ved GPA hos ca. 90 % af patienterne med aktiv ubehandlet sygdom og ca. 15 % ved inaktiv behandlet sygdom. Desuden positiv hos ca. 30 % af patienter med MPA, ca. 30 % af patienter med RLV samt ca. 85 % af patienter med GPA lokaliseret til luftvejene med aktiv, ubehandlet sygdom.

Svag positivitet bør ikke uden videre lede til formodning om primær vaskulitis ved mangel på kliniske eller histologiske kriterier herfor.

Stigende værdier i løbet af få uger hos patienter i længere varende stabil fase uden ændring af behandling med tegn på øget sygdomsaktivitet kan underbygge mistanken om stigende sygdomsaktivitet. I disse tilfælde bør den nærmest forudgående PR3-ANCA undersøgte prøve medundersøges.

Bemærkning

Til diagnostik anbefales fremskudt udførelse.

PR3-ANCA kan med tiden ændre egenskaber, hvorved PR3-ANCA bedre måles med direkte ELISA (R-nr. 445) eller omvendt.

Capture ELISA er bedre egnet til opfølgning af patienter med kendt PR3-ANCA positiv vaskulit end direkte ELISA. Anvendes endvidere i tilfælde af positiv c-ANCA med negativ eller usikker PR3-ANCA ved direkte ELISA (R-nr. 445). Positive fund med capture
ELISA kan ses hos patienter i forbindelse med sygdomseksacerbationer, selv om direkte ELISA er negativ. Lidt mere sensitiv end direkte ELISA.

Klik her for at downloade diverse guides og kompendier

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde: 0 - 200 int.enh./mL.

Undersøgelsens princip

ELISA med monoklonalt anti PR3 som capture antistof og human neutrophilocyt proteinase3, PR3, som antigen. Metoden er standardiseret overfor det internationale serum IUIS-CDC IS2721.

Synonym

Proteinase 3-ANCA (IgG)

Bestillingskode

NPU28335 P—Proteinase 3-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2721) = ? × 10³ IU/L

Svarkode

NPU28335 P—Proteinase 3-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2721) = ? × 10³ IU/L

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00