Nucleært antigen antistof (nucleus) (screening) (R-nr. 411)

Indikation

Formodning om systemisk lupus erythematosus, sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primært Sjögrens syndrom, kronisk aktiv hepatitis, purpura hypergammaglobulinaemica, juvenil kronisk arthritis, medikamentelt lupus erythematosus syndrom m.fl.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" (lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 4 "Autoimmun diagnostik" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Fremskudt udførelse kan rekvireres. Prøven skal sendes som hasteprøve eller med kurer. Prøven skal være laboratoriet i hænde senest kl. 12 samme dag og laboratoriet adviseres på telefon 3268 3362 (tryk 1).

Svar

Negativ, gråzone eller positiv (angives for hvert mønster). Positivt svar angives som svagt, middel eller stærkt positiv ud fra fluorescensens styrke ved serum fortynding 1:160.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Stærkt positiv, især ved systemisk lupus erythematosus, mixed connective tissue disease, sklerodermi, primært Sjögrens syndrom, purpura hypergammaglobulinaemica og ofte ved polymyositis/dermatomyositis. Middel positiv typisk ved juvenil kronisk artrit med oligoartikulær debut. Svagt positiv ved mange kronisk inflammatoriske tilstande og infektioner.
Fluorescensmønster: På grund af HEp-2 cellernes detaljerige kernemorfologi og mange mitoser kan følgende mønstre angives ud fra fluorescensens lokalisation:

  1. Centromerer: Anti-centromer. Ved sklerodermi (progressive systemic sclerosis) er ca. 40 % positive, især ved limited progressive systemic sclerosis.
  2. Nukleoli: Anti-nukleole. Ved sklerodermi (progressive systemic sclerosis) er ca. 15 % positive. Antistofferne kan være rettet mod RNA polymerase I, fibrillarin og andre nukleolære proteiner.
  3. Prolifererende cellekerner: Anti-PCNA (anti-proliferating cell nuclear antigen) er rettet mod en kofaktor for DNA polymerase d. Ved systemisk lupus erythematosus ca. 3 % positive.
  4. Mitosespindel: Anti-mitotic spindle apparatus. Findes især ved Mycoplasma pneumoniae infektion, hvor ca. 50 % er positive.
  5. Nukleære prikker: Anti-nuclear dots. Bedst kendte association er primær biliær cirrose.
  6. Kernemembran: Anti-kernemembran. Associeret til seronegativ (dvs. IgM-RF negativ) polyarthritis, primært anti-phospholipid syndrom, systemisk lupus erythematosus og kronisk leverlidelse.
  7. Homogen og/eller perifer kernefarvning: Antistoffer mod DNA, histoner, Scl-70 og nogle mindre kendte kerneantigener.
  8. Plettet kernefarvning: Antistoffer mod ENA, SSA, SSB og en række mindre kendte kerneantigener. Ved mønstrene 1 - 6 er svaret endeligt. Ved mønstrene 5, 7 og 8 med middel eller stærk reaktivitet foreslås supplerende specifikke undersøgelser for kerneantistoffer efter følgende retningslinier med udgangspunkt i en tentativ diagnose:

Mønster Specificitet Hyppigst forekommende ved Hyppighed
7. 
 
 
anti-dsDNA  SLE  ca. 70 %
anti-histoner medikamentelt LE  ca. 80 %
anti-Scl-70  syndrom sklerodermi  ca. 15 %
8. 
 
anti-ENA (U1RNP) mixed connective tissue disease  > 90 % 
anti-ENA (Sm)  SLE  ca. 15 % 
anti-SSA (Ro) kongenit SLE/hjerteblok
"seronegativ" SLE
subakut kutan LE
primært Sjögrens syndrom
100 %
ca. 65 %
ca. 80 %
ca. 50
anti-SSB (La) primært Sjögrens syndrom
SLE
kongenit hjerteblok
ca. 40 %
ca. 20 %
ca. 75 %

Bemærkning

Rekvireres undersøgelse for antigen specificitet, udføres ved mønster 7 undersøgelser for anti-dsDNA, anti-histoner og anti-Scl-70, og ved mønster 8 undersøgelser for anti-U1RNP, anti-Sm, anti-SSA og anti-SSB. Se afsnittene om de pågældende udredninger. Det er ofte vanskeligt at fastslå den nøjagtige kerneantistof specificitet ved svag reaktivitet af mønstrene 7 og 8. Ved forekomst af visse autoantistoffer mod cytoplasma bestanddele (positiv cytoplasma) meddeles resultatet i svaret, fx. mitochondrie-lignende cytoplasmatisk fluorescens etc. ud fra ønsket om, at oplysningen kan anvendes til videre diagnostisk udredning. Svagt positiv hos 5 % af raske, dog hyppigere hos kvinder i klimakteriet og hos raske > 65 år.

Klik her for at downloade diverse guides og kompendier

Undersøgelsens princip

IIF screening af serum i fortyndingen 1:160 med humane epiteliale celler (HEp-2 celler) som antigen. Påvist kernespecifik fluorescens angives som svagt, middel eller stærkt positivt ud fra fluorescensens intensitet med spredning ± 1 resultattrin og inddeles i 8 fluorescensmønstre. Efter positivt screensvar kan udtitrering og supplerende specifikke undersøgelser af prøven rekvireres telefonisk eller pr. fax. Cut-off > svagt positiv.

Synonym

ANA screening, HEp-2 ANA screening

Bestillingskode

NPU09330 P—Nucleus-antistof; arb.k.(liste)

Svarkode

NPU01518 P—Centromer-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU03254 P—Proliferating cell nuclear antigen-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12013 P—Nucleolus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12015 P—Centromer-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12016 P—Nucleusprik-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12017 P—Mitose spindel-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12583 P—Nucleolus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12584 P—Proliferating cell nuclear antigen-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12585 P—Mitose spindel-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12586 P—Nucleusprik-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14534 P—Nucleus(homogen farvning)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU14535 P—Nucleus(plettet farvning)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU14536 P—Nucleus(homogen farvning)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14537 P—Nucleus(plettet farvning)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU29497 P—Nucleusmembran-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU29498 P—Nucleusmembran-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 7. november 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00