Flåt- og insektbårne infektioner (R-nr. 329)

Indikation

Langvarige uafklarede influenzalignende symptomer, muskelømhed. Feber, regional lymfeadenit, udslæt (evt. med eschar), kronisk sår efter insektbid eller kontakt med dyr. Ved podning fra sår finder man typisk ingen vækst af patogene bakterier ved almindelig dyrkning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (4) mL
  • Serum 3 (2) mL

Ved akutte infektioner fremkommer antistoffer efter ca. 1 - 2 ugers sygdom. Prøver taget med 1 uges mellemrum kan være nødvendige for at påvise titerstigning og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant), med oplysninger om kliniske symptomer (evt. flåtbid), sygdomsvarighed, udlandsophold og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Se under de enkelte analyser.

Svartid

Svar afgives inden for 1 uge efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives om muligt ved kraftigt positivt fund.

Tolkning og reference-værdier/interval

Antistoftitre tæt ved cut-off værdierne bør bekræftes ved en ny serumprøve efter 3 - 4 uger. Diagnosen af tidlige stadier af Borrelia stilles primært klinisk. Serologisk analyse er alene indiceret ved behov for sekundær verificering eller ved sene stadier af borreliose.

Bemærkning

Flåtbårne sygdomme omfatter desuden tick-borne encephalitis (TBE). Analyse for TBE er alene indiceret ved specifik klinisk mistanke.
Afhængig af rejseanamnesen og/eller kontakt til dyr kan andre differentialdiagnoser overvejes, herunder Q-feber, denguefeber, brucellose, babesiose m.fl.

Undersøgelsens princip

Antistoffer påvises ved enten immunofluorescens, agglutination eller ELISA. Se i øvrigt under de enkelte analyser. 

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00329
440971000100000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Fuldblod
440971000900000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Serum
440971001000000 Flåt- og insektbårne infektioner antistoffer - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08015 P—Borrelia burgdorferi-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU08017 P—Borrelia burgdorferi-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU08038 P—Francisella tularensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14446 P—Bartonella henselae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14447 P—Bartonella henselae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14448 P—Bartonella quintana-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU14449 P—Bartonella quintana-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27826 P—Rickettsia typhi-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27827 P—Rickettsia typhi-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28476 P—Ehrlichia-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28478 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28479 P—Rickettsia rickettsii-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Sidst redigeret 2. maj 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Lab.

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3148


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00