Infektionshygiejne

CEI rådgiver sundhedssektoren – sygehuse, infektionshygiejniske enheder og klinikker – om infektionshygiejniske problemstillinger. Rådgivningen er gratis for det offentlige sundhedsvæsen og myndigheder.

CEI udarbejder nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR), postere mv. Se en samlet oversigt og rekvirer materiale på "Hent materiale".
Brug også vores interaktive undervisningsmateriale om hygiejne.

Konsulentbistand

I det omfang, der er kapacitet til det, rådgiver CEI uden beregning også plejesektoren og andre i primærsektoren, fx privathospitaler og firmaer, om problematikker, der kan løses på kort tid, typisk telefonisk.
Hvis der kræves længere udredninger, egentlig konsulentbistand, besøg, undervisning, rådgivning vedr. produkter og produktudvikling mv., falder det uden for CEI’s kerneområde – smitteberedskabet, der finansieres af Sundhedsministeriet.
CEI bistår dog gerne i disse situationer med infektionshygiejnisk bistand efter nærmere aftale.

Vurdering af midler og metoder

CEI modtager en del anmodninger om vurdering af produkter, fx desinfektionsmidler, som firmaer ønsker at introducere på sygehusene i overensstemmelse med de nationale infektionshygiejniske retningslinjer. CEI har udarbejdet en kort beskrivelse af standardproceduren for denne vurdering

Læs mere

Smitteberedskab og infektionshygiejne

Sidst redigeret 30. maj 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751