EPI-NYT

Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

2011

Tuberkulose 2010, del II

Tuberkulose 2010, del I

World Aids Day
Barselsfeber med hæmolytiske streptokokker gruppe G
Malaria i Grækenland

Akut og kronisk hepatitis B 2011

MRSA 2010
Europæisk Antibiotikadag

Hiv 2010
Aids 2010
Hiv og aids årsopgørelsen 2010

DANMAP 2010: Antibiotikaforbrug og -resistens

Kighoste 2010
Kighoste hos børn under 2 år
Fortsat stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Legionellapneumoni 2010
Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka
Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Hepatitis A 2010

Sæsoninfluenza-vaccination 2011/2012

Purulent meningitis 2010

Meningokoksygdom 2010

Klamydia 2010

Syfilis 2010

Overvågningsdata på ssi.dk
Sandfluefebervirus meningitis efter ophold i Toscana
Mæslingeudbrud er ovre
Udbrud af vestnilfeber og malaria i Grækenland

Gonoré 2010

Leptospirose
Botulisme

VTEC O104-udbrud i Tyskland

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Malaria 2010
Opdaterede forslag til malariaprofylakse og vaccination

Mæslingeudbrud - status
Øget frekomst af invasive infektioner forårsaget af gruppe A streptokokker
Statens Serum Institut får ny adresse

Influenzasæsonen 2010-2011

Rejserelateret Q-feber
Udbrud af E. coli VTEC O104 i Tyskland

Tilslutning til MFR-vaccination 2010

Tilslutning til Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination 2010

PCV-tilslutning og invasiv pneumokoksygdom 2010

HPV-vaccination, tilslutning 2010

Udbrud af mæslinger
Ornitose 2010

Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis 2010

Neuroborreliose 2007-2010
Tick-borne encephalitis

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2010

Zoonotiske tarminfektioner 2010
World TB Day 2011

Tyfus og paratyfus 2008-2010

Parvovirus B19 og graviditet
Revacination mod japansk hjernebetændelse

Akut og kronisk hepatitis C 2010
Udbrud af mæslinger

Overvågning af dødelighed i Danmark

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande
Mæslinger på Sjælland

Udbrud af hepatitis A
Norovirusudbrud fra hindbær i personalekantinen på Køge Sygehus
Mycoplasma pneumoniae-epidemien er aftagende

Rabies 2010
- Rabiesprofylakse
- Rabies i hunde på Bali
- Rabies hos dyr
Europæisk uddannelse til feltepidemiolog (EPIET)

Tuberkulosebehandling 2005-2007
Koleraudbrud på Haiti

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Smitsomme sygdomme 2010:
- Antibiotika-resistens og infektioner erhvervet i hospitalsregi
- Pandemiens ende
- Afslutning af catch-up programmet for HPV-vaccination
- Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis
- Fødevare- og vandbårne infektioner

EPI-NYT

Søg i EPI-NYT:

Kontakt redaktionen for
EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen 
 
Tlf. 3268 3038
Fax 3268 3874
- ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00,
on. kl. 12:30-15:00)

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT