EPI-NYT

Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

2010

Tuberkulose 2009, del II

Tuberkulose 2009, del I

Epidemi med Mycoplasma pneumoniae
World AIDS Day
Kighostevaccination før high school-ophold i USA
Øget antal med fåresyge

DANMAP 2009: antibiotikaforbrug og -resistens

Europæisk antibiotikadag
Fund af NDM-1 i Danmark
Melioidose
E-Bug

Hiv 2009
Aids 2009
Hiv og aids, årsopgørelser 2009

Kighoste 2009
Kighoste hos børn under 2 år

Udbrud efter triatlon-konkurrence
Underudbrud af salmonella i tepølse
Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka

Legionella-pneumoni 2009
Mycoplasma pneumoniae

Hepatitis A 2009
Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Sæsoninfluenza-vaccination 2010/2011

Purulent meningitis 2009

Ny anbefaling for rabiesprofylakse efter eksposition
Ny vaccine mod meningokoksygdom
HPV-vaccination: catch-up-program udløber

Gonoré 2009

Syfilis 2009
PCR-diagnostik af genitale sår
Ny SSI hjemmeside

Klamydia 2009
Vestnilfeber i Grækenland

Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis
Bloddonorscreening 2009

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, 2010

Opdaterede forslag til rejsevaccinationer
Salmonellaudbrud forårsaget af spegepølse
Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. forlængelse af gratis influenza A (H1N1) vaccination til visse persongrupper

Malaria 2009

Influenzasæsonen 2009-2010

Importeret brucellose
Mæslinger i Bulgarien
Registrering af batchnummer på vacciner
Ændring af invasiv pneumokoksygdom på bagsiden

Akut hepatitis B 2009
Kronisk hepatitis B 2009

Akut hepatitis C 2009
Kronisk hepatitis C 2009
Årsrapport 2009
Ornitose 2009

MRSA 2009
Stigning i Clostridium difficile

Meningokoksygdom 2009
Sidste trykte EPI-NYT

Creutzfeldt-Jakobs Sygdom (CJD)
Bovin spongiform encephalopati (BSE)

Prævalens af ESBL-producerende bakterier
Ændret pneumokokvaccine til børn

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2009

Zoonotiske tarminfektioner 2009
World TB DAY 2010

EPI-NYT kun elektronisk
Telefonrådgivning om vaccination og malariaprofylakse ved udlandsrejse
Fejl på formular 1515
Præcisering af, hvornår personer skal hiv-testes efter en risikosituation
Udbrud af Q-feber i Holland

Tilslutning til MFR-vaccination

Tilslutning til Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination
Pandemivaccine til personer uden for risikogrupper
Den mikrobiologiske døgnvagt på SSI er ophørt

PCV7-tilslutning og invasiv pneumokoksygdom (IPS) 2008-2009

HPV-vaccination, tilslutning

Rabies 2009
Rabies hos dyr
Udbrud af gastroenteritis

Akut og kronisk hepatitis B 2008

Listeriose 2009 - Markant stigning i antal tilfælde
Salmonella Concord blandt adoptivbørn fra Etiopien
Japansk encephalitis-vaccine, leveringssituation
Rådgivning af private

Bloddonorscreening 2008
Ny testmetode til bloddonorscreening
Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog

Smitsomme sygdomme 2009

EPI-NYT

Søg i EPI-NYT:

Kontakt redaktionen for
EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen 
 
Tlf. 3268 3038
Fax 3268 3874
- ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00,
on. kl. 12:30-15:00)

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT