EPI-NYT

Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

2005

Bemærk: udgivelserne i årgang 2005 åbner som pdf.

Levnedsmiddelbåren sygdom 2001-2004
Tuberkulose 2004, del II
TB-behandling 2003
Tuberkulose 2004, del I
Fugleinfluenza-status
Den globale poliosituation
Udbrud af gul feber i Afrika
World Aids Day 2005
Vaccination af pilgrimsrejsende til Saudi-Arabien
MRSA 2004
Sårbotulisme blandt narkomaner i Tyskland
Laboratoriepåvist kighost 2002-2004
Rationel brug af Tamiflu
Forebyggelse af skoldkopper i risikogrupper; vaccination mod skoldkopper
Importerede hæmoparasitter 1994-2004
Antibiotikaforbrug og -resistens i 2004/2005
Udbrud af Cryptosporidium
Fugleinfluenza i Europa
Trypanosomiasis i Central- og Østafrika
Forbedret søgefunktion til EPI-NYT
Rådgivning af private
Kronisk hepatitis B 2004
Hepatitis B screening af gravide
Akut hepatitis B 2004
Tularæmi erhvervet i Danmark
Spørgsmål og svar om influenzavaccine
Spørgsmål og svar om influenzasygdom
Influenzavaccination 2005/2006
Hepatitis A 2004
Udbrud af multiresistent salmonella
Norovirus udbrud
Purulent meningitis 2004
HIV-årsopgørelse 2005
AIDS-årsopgørelse 2005
HIV og AIDS 2004
Hindbær igen årsag til udbrud af norovirus
Bloddonorscreening 2004
Ornitose 2004
Klamydia 2004
Klamydiakampagne
Neuroborreliose 1994-2004
Spædbarn død af kighoste
Nyt internationalt sundhedsregulativ
Hepatitis B screening af gravide
Fugleinfluenza - status
Udbrud af infektion med Streptococcus suis i Kina
Udbrud af norovirus
Influenzasæsonen 2004-2005
Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del II
Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del I
Kighoste 2004
Udbrud af polio i Yemen og Indonesien
Vaccination af danske udvekslingsstuderende til USA
Årsopgørelse Malaria 2004
Årsopgørelse Legionella-pneumoni 2004
Påvisning af legionella-antigen i urin
Rejserelateret legionella-pneumoni
Årsopgørelse VTEC og andre diaréfremkaldende E. coli 2003-2004
Årsopgørelse Syfilis 2004
Årsopgørelse Meningokoksygdom 2004
Anmeldelse af og profylaktisk behandling ved meningokoksygdom
Hepatitis A udbrud overstået
Årsopgørelse Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2004
Nyt coronavirus og Kawasakis syndrom
Vaccination af kloakarbejdere
Gratis hepatitisvaccination til intravenøse stofmisbrugere og deres pårørende
Udbrud af Marburg Hæmorhagisk feber i Angola
Toxoplasmose
Fugleinfluenza - status
Smitsomme sygdomme efter flodbølgen (Tsunami) i Asien
Årsopgørelse Zoonotiske tarminfektioner 2004
Salmonella fra jord til bord
Årsopgørelse Akut og kronisk hepatitis C 2004
Lymfogranuloma venereum
Årsopgørelse Gonoré 2004
Skoldkopper og vaccination
Akut og kronisk Hepatitis B 1984-2004
Årsopgørelse Rabies 2004
Patient overlever klinisk rabies
Rabiesprofylakse
Rabies hos dyr
Øget antal tilfælde af leptospirose
Infektion med bartonella species
Norovirus - ny variant
Overvågning af smitsomme sygdomme 2004
EPI-NYT

Søg i EPI-NYT:

Kontakt redaktionen for
EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen 
 
Tlf. 3268 3038
Fax 3268 3874
- ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00,
on. kl. 12:30-15:00)

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT