PDF-ikonPrintikon

CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 145 - August 2017

Informationsmaterialer om tatovering er sendt i høring

CEI har udarbejdet et udkast til informationsmateriale vedrørende tatovering. Informationsmaterialet henvender sig primært til aktører i branchen samt borgere der ønsker at lade sig tatovere. Informationsmaterialet er sendt til høring til brancheorganisationer samt involverede styrelser:

  • ”Generel information til personer, der udfører tatovering på andre” og
  • ”Information til personer, der overvejer at få en tatovering”.

Høringsmaterialet er tilgængeligt på CEI´s hjemmeside, såfremt der måtte være interesse for at afgive høringssvar.

Revision af Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

Revision af NIR for genbehandling af fleksible endoskoper

NIR for genbehandling af fleksible endoskoper skal revideres i år, og CEI er gået i gang med dette arbejde. Der er netop udsendt invitation til alle KMA´er og IHE´er med henblik på udpegning af regionale repræsentanter til arbejdsgruppen med opstart i oktober måned. Da der kun er tale om en mindre revision, forventes arbejdsprocessen at være kortvarig og at kunne afsluttes i marts 2018.

Revision af NIR om håndhygiejne

NIR om håndhygiejne bliver revideret i år. CEI har vurderet, at denne revision får karakter af en mindre opdatering og vil være af mere teknisk art, så denne NIR bliver korrigeret i forhold til de øvrige NIR . Således er det ikke tanken at sammensætte en egentlig arbejdsgruppe, men at sende NIR i høring efter revision. Følgende emner tænkes udbygget:

  • Alkoholfrie desinfektionsmidler
  • Betydningen af metoden i forhold til infektionsforebyggelse
  • Forebyggelse af håndeksem
  • Bilag om handsker

Skulle der fra praksis være supplerende forslag til revidering eller udvidelse indbydes I hermed til at fremsende disse, inden d. 1. september 2017. Forslagene bedes fremsendt til .

Se en samlet oversigt over de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT