PDF-ikonPrintikon

CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 141 - Marts 2017

Central Enhed for Infektionshygiejne: nu en del af Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Statens Serum Institut har foretaget en omorganisering af afdelinger og afsnit for at sikre og styrke det nationale infektionsberedskab. Som led i denne forandring er CEI fusioneret med Afdeling for Infektionsepidemiologi (tidligere Epidemiologisk afdeling), der nu samlet hedder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

Sammenlægningen vil give mulighed for i endnu højere grad at styrke sammenhængen mellem epidemiologisk viden, forskning og infektionshygiejne. I forbindelse med reorganiseringen vil CEI i større grad end tidligere blive involveret i overvågningen af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), en overvågning som ligger i naturlig forlængelse af at Rådgivningstjenesten for husdyr-MRSA varetages af CEI. En mere udførlig beskrivelse af SSI’s indsatsområder og nye organisering kan ses i EPI-Nyt nr. 3/2017.

Fagligt Forum 18. maj 2017, Det nationale smitteberedskab 

Som en del af Statens Serum Instituts strategi om at sikre et stærkt nationalt smitteberedskab vil CEI fokusere dette års Fagligt Forum på infektionshygiejnens og epidemiologiens betydning og rolle i et nationalt smitteberedskab. Infektionshygiejnen og dermed også smitteberedskabet har mange centrale og regionale aktører, og formålet med dette års møde er at belyse og sikre samarbejdet imellem disse aktører.

Fagligt Forum afholdes torsdag 18. maj 2017 i gymnastiksalen på Statens Serum Institut fra kl. 10-16. Et mere detaljeret program er under udarbejdelse og vil snart blive publiceret. Tilmelding til årets møde kan allerede foregå nu, se Fagligt Forum 2017.

Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på plejehjem - HALT 3-projektet

CEI inviterer (som tidligere beskrevet i CEI-NYT Nr. 140) danske kommuner og plejehjem til at deltage i en dansk/europæisk prævalensaudit om sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaforbrug på plejehjem (HALT 3 – Healthcare-Associated infections at Long Term care facilities).

HALT 3 har til formål at give større lokal, regional og national viden om sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaforbrug på plejehjem samt at sætte fokus på infektionshygiejne på plejehjem.

HALT 3 er en prævalensaudit, som vil give et øjebliksbillede af forekomsten af infektioner og forbrug af antibiotika på danske plejehjem. En mere udførlig gennemgang af indhold og deltagelse kan ses på ssi.dk/Infektioner på plejehjem.

CEI vil i samarbejde med de lokale infektionshygiejniske organisationer afholde informationsmøder i hver region af ca. 3 timers varighed for mulige interessenter, som kunne ønske at deltage i HALT 3. På møderne vil CEI fortælle om undersøgelsen, de tidligere HALT-undersøgelser og gennemgå spørgeskemaerne, så deltagere bliver instrueret i, hvordan undersøgelsen skal gennemføres, og får råd og træning i den praktiske udførelse og registrering af data.

CEI holder følgende informationsmøder:

  • Region Sjælland: 28. marts kl. 9-12, Mødelokale 4, Ringsted Sygehus, Nørregade 48B, 4100 Ringsted.
  • Region Midtjylland: 29. marts kl. 12.30-15.30, Auditorium (n.1), Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Indgang N1, Gl. Landevej 61, 7400 Herning.
  • Region Nordjylland: 30. marts kl. 9.00-12.00, mødelokalet i Infektionshygiejnen, Aalborg Universitetshospital Syd, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg.
  • Region Syddanmark: 31. marts kl. 9.00-12.00, Multisalen, Senior- og Socialforvaltningen, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.
  • Region Hovedstaden: 6. april kl. 12.30-15.30, undervisningslokale, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.

CEI foreslår, at en lokal kontaktperson på et plejehjem eller i en kommune, der kunne ønske at deltage, kommer til et af informationsmøderne, for senere evt. at udføre registreringen i samarbejde med andet lokalt personale og plejehjemsledelse.

Hvis du/dit plejehjem eller kommune er interesseret i at deltage i et af informationsmøderne for at høre nærmere, bedes du/I kontakte akademisk medarbejder Christian Stab Jensen (mail: eller tlf.: 3268 3826) mellem 15.-22. marts med oplysning om hvem, der ønsker at deltage i hvilket møde.

Ny vurdering fra CEI

Følgende desinfektionsprodukt er blevet vurderet af CEI:

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT