CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tidligere udgaver kan rekvireres via .

Tilmeld dig CEI-NYT

Seneste 5 numre af CEI-NYT

Overfladedesinfektion: brug korrekt desinfektionsmiddel
Temadag på SSI: Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden? Sidste frist for tilmelding er 13. februar
Fagligt Forum 17. maj 2018

Vurdering af hånddesinfektionsprodukt med kvaternære ammoniumforbindelser
Stadig mulighed for tilmelding til temadag på SSI: Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?
Deltager din kommune i CEI’s spørgeundersøgelse om hygiejne i primærsektor?
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne

Nyt kursus for hygiejnesygeplejersker
Håndhygiejne og misforståelser
NIR om håndhygiejne – revideret udgave i høring
CEI’s interaktive undervisningsmateriale i nyt format
Temadag på SSI: Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?
Ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne/smittevern
Henvendelser til CEI om fnat

Ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne
Førerhunde i sundhedssektoren
Information vedrørende dokumentation for desinfektionsprodukter
Temadag om infektionshygiejne i primær sektor
Tak til alle CEI’s samarbejdspartnere

Informationsmaterialer om tatovering er sendt i høring
Revision af Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

CEI-NYT

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT