CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tidligere udgaver kan rekvireres via .

Tilmeld dig CEI-NYT

Seneste 5 numre af CEI-NYT

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) er blevet anmeldepligtigt
Temadag om anvendelse af HAIBA - Hvad kan og skal overvågningsdata?

Hygiejneudfordringer i varmen

Kursus i auditering
CEI på Folkemødet 2018
Mere end 10.000 personer har nu gennemført obligatorisk hygiejnekursus
Revision af NIR for nybygning og renovering i sundhedssektoren er i fuld gang
Nye vurderinger fra CEI

WHO´s Håndhygiejnedag d. 5. maj 2018
Fagligt Forum torsdag 17. maj
Auditor-kursus i infektionshygiejne
Tilføjelse til vurdering af hånddesinfektionsprodukt med kvaternære ammoniumforbindelser fra CEI-Nyt nr. 148 - Januar 2018
Nyt Informationsmateriale

Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på plejehjem - HALT 3-projektet
Infektionshygiejne – status for organisering i kommunerne

CEI-NYT

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT