CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tidligere udgaver kan rekvireres via .

Tilmeld dig CEI-NYT

Seneste 5 numre af CEI-NYT

Informationsmaterialer om tatovering er sendt i høring
Revision af Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

Præcisering af CEI’s anbefaling til overfladedesinfektion med klude
Opdatering af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

Auditor-kursus i infektionshygiejne
Epidemiologi-kursus i infektionshygiejne
Nye medarbejdere i CEI

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR)
Temadag afholdt d. 30. marts på SSI
WHO´s Håndhygiejnedag d. 5. maj
Fagligt Forum d. 18. maj
Ny tillægsvurdering til CT ExprésTM 3D – nu CT ExprésTM 4D

CEI nu en del af Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Fagligt Forum 18. maj 2017
HALT 3-projektet
Ny vurdering fra CEI

CEI-NYT

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT