Nyhedsbreve

EPI-NYT - Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme
Udsendelse: Ugentligt
Målgruppe: Sundhedspersonale
INFLUENZA-NYT - Ugentlig rapport over influenzaaktiviteten i Danmark
Udsendelse: Udgives når der er nyt om forekomsten af influenza, uge 40-20
Målgruppe: Sundhedspersonale og nyhedsmedier
CEI-NYT - Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne
Udsendelse: Flere gange årligt
Målgruppe: Primært sundhedspersonale