Antallet af syfilistilfælde er stagneret

I 2016 blev der registreret 742 tilfælde, hvoraf 98 % forekom blandt mænd.

I 2016 blev der af Statens Serum Institut registreret 742 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis, fordelt på 720 personer. I 2015 blev der registreret 777 tilfælde.

I alt 684 (92 %) af tilfældene forekom blandt 664 mænd og 56 (8 %) blandt 54 voksne kvinder, idet 20 mænd og to kvinder havde to tilfælde i løbet af året.

Medianalderen var for mænd 42 år (spændvidde 17-85 år) og for kvinder 31 år (spændvidde 18-78 år). Dertil kommer to piger på henholdsvis 0 og 6 år.

Blandt de anmeldte var hovedparten mænd der har sex med mænd (MSM), figur 1.

EPI-NYT uge 21-22 2017 figur 1

Blandt de 56 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder, var 11 fundet i forbindelse med gravidscreeningen.

Der blev fundet to tilfælde af  medfødt syfilis. I det ene tilfælde var moderen fundet positiv for syfilis i forbindelse med fødslen. Hun var indvandret få dage forinden og havde derfor ikke deltaget i screeningen. Det nyfødte barn havde medfødt syfilis. Det andet tilfælde var hos en seksårig, der var født i Danmark før etableringen af den generelle screening.

Hyppig testning kan medvirke til at bryde smittekæder og derved bidrage til reduktion i antallet af tilfælde. Alle MSM anbefales årlig testning for hiv og øvrige seksuelt overførbare infektioner, og MSM med et aktivt seksualliv, som ikke konsekvent bruger kondom, anbefales at blive testet to til fire gange årligt.

Læs mere i EPI-NYT 21-22/17