PDF-ikonPrintikon

2016

Ny procedure for indsendelse af diagnoseprøver til SSI

23. december 2016

Ændringer i postlevering betyder, at diagnoseprøver fra 1. januar 2017 skal sendes med returpakkelabels, som kan rekvireres på SSI

Ekspertkomité: MFR-vaccination bør også være gratis for voksne

22. december 2016

Selv om røde hunde og mæslinger sjældent forekommer i Danmark, Norge og Sverige, er der brug for, at flere borgere vaccineres mod sygdommene. Derfor bør sundhedsmyndighederne gøre adgangen til MFR-vaccination for uvaccinerede voksne lettere – og helst gratis – lyder det fra en komité af eksperter fra de tre lande.

Serologisk påvisning af udvalgte parasitsygdomme

21. december 2016

I årets sidste EPI-NYT bringes en opgørelse over antallet af undersøgte patienter og påviste tilfælde af udvalgte parasitinfektioner ved hjælp af antistoffer i blodet: malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, filariasis og trypanosomiasis.

I 2015 steg forekomsten af tuberkulose, og flere meget resistente former blev påvist

14. december 2016

Stigningen skyldtes flere påviste tilfælde blandt personer af anden herkomst end dansk, hvortil den øgede tilstrømning af flygtninge til Danmark i 2015 bidrog.

Udbrud med listeria knyttet til pålægsvirksomhed

12. december 2016

Fra marts til oktober 2016 er fire personer blevet syge med præcis samme type af Listeria-bakterie. Den samme listeriatype er også påvist i produktionsmiljøet i virksomheden Delika Aalborg A/S. Virksomheden har stoppet produktionen og tilbagekaldte fredag en række pålægsprodukter efter påbud fra Fødevarestyrelsen. Risikoen for at blive smittet er meget lille, og man bør kun søge læge, hvis man har symptomer på listeriainfektion. Listeria rammer primært ældre og svækkede personer.

Overvågning af dødelighed i Danmark i relation til influenza

7. december 2016

Systematisk overvågning af dødelighed i befolkningen er et nyttigt redskab til at vurdere omfanget og alvorligheden af sæsoninfluenza. Statens Serum Institut har siden 2009 koordineret et europæisk program til overvågning af dødelighed i tyve europæiske lande (Euromomo).

Muligheden for at blive færdigvaccineret med HPV-vaccinen Gardasil® forlænges

7. december 2016

Piger, der som led i børnevaccinationsprogrammet er påbegyndt vaccination med HPV-vaccinen Gardasil®, kan nu færdiggøre vaccinationsserien frem til udgangen af 2017, dog kun så længe der fortsat er vacciner på lager.

Ingen salmonellainfektioner fra danske æg

1. december 2016

Af det rekord lave antal registrerede fødevarebårne salmonellatilfælde for 2015 er ingen tilskrevet danske æg. Det er første gang i salmonellasmittekilderegnskabets næsten 30-årige historie, at det er sket. Udlandsrejser er til gengæld fortsat det, der gør flest danskere syge med salmonella, viser den årlige rapport om forekomsten af zoonoser – sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Til kamp mod diskrimination af hiv-positive

30. november 2016

Første december er international aids-dag (World AIDS Day). Formålet er at skabe opmærksomhed på såvel den globale, som den lokale bekæmpelse af hiv og aids. Temaet i årets kampagne i AIDS-Fondet er anti-diskrimination: ”Mød mennesker med hiv ligesom du møder alle andre”

Dansk overvågning af antibiotika vigtig i kampen mod resistens

29. november 2016

Den danske overvågning af antibiotikaforbrug og -resistensudvikling blandt dyr, mennesker og fødevarer har de sidste 20 år gjort det muligt - på et videnskabeligt grundlag - at søsætte initiativer til at bekæmpe antibiotikaresistens. DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut, er parterne bag DANMAP- overvågningsprogrammet. Programmet var det første af sin art i verden og fremhæves ofte i udlandet som det gode eksempel. 

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: