Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2014

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvartal 2014. Der er et stigende antal borgere, der starter udredning og efterfølgende bliver behandlet i pakkeforløb inden for de anbefalede forløbstider.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. Det er niende gang, der offentliggøres kvartalsvise data.

Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, når de indgår i et pakkeforløb for kræftområdet. Tiderne er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

I 4. kvartal blev der startet 32.993 pakkeforløb, hvor patienter blev undersøgt for, om de havde en organspecifik kræftsygdom. Det er lidt over 12 % flere end i det foregående kvartal. I cirka 25 % af forløbene, førte undersøgelserne til, at patienten fik en kræftdiagnose – eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft og efterfølgende fik tilbud om behandling for kræft. Cirka 3 ud af 4 udredningsforløb endte altså med, at kræftmistanken blev afkræftet.

Lidt flere i behandling for kræft i 4. kvartal

Monitoreringen viser også, hvor mange der blev behandlet for kræft i et pakkeforløb - og hvor stor en del af tilfældene, hvor behandlingen starter inden for den anbefalede forløbstid i perioden.

I 4. kvartal 2014 var der 4.752 forløb, hvor borgeren efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper startede behandling for en kræftsygdom. I 82 % af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider i perioden. Der er således lidt flere forløb, hvor borgeren modtager behandling inden for de anbefalede forløbstider end i tidligere kvartal.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for 'Samlet tid til behandling' Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 % 4.264
2. kvartal 2013 73 % 3.760
3. kvartal 2013 79 % 4.045
4. kvartal 2014 80 % 4.447
1. kvartal 2014 84 % 4.210
2. kvartal 2014 80 % 4.065
3. kvartal 2014 83 % 4.273
4. kvartal 2014 82 % 4.752

Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra offentliggørelsestidspunkt.

For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype indgår lidt færre forløb i forhold til sidste opgørelse, men med en svag stigende tendens siden 4. kvartal 2013. Andele forløb inden for de anbefalede forløbstider er svingende over kvartalerne med en svag faldende tendens. Dette betyder, at der er flere forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløb i 4. kvartal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013.

For diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår lidt flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse. Da andelen af forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider ligeledes har en svag stigende tendens, betyder dette, at flere forløb gennemføres inden for den anbefalede forløbstid.

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra, patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling, med angivelse af standardforløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.