Flere borgere i medicinsk behandling for KOL

18. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: En ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der fra 2010 til 2014 er et fald i antallet af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men flere kommer i medicinsk behandling for den kroniske sygdom.

Hver 9. dansker købte kolesterolsænkende lægemidler i 2014

18. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: En ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at hver 9. dansker købte kolesterolsænkende lægemidler i 2014. Af dem fik godt 350.000 danskere kolesterolsænkende lægemidler som primær forebyggelse.

Flere tilfælde af listeria og campylobacter i Europa

17. december 2015

Ligesom i Danmark var der på europæisk plan usædvanligt mange listeriatilfælde i 2014. Også antallet af den hyppigste fødevarebårne infektion, campylobacter, er stigende, viser den årlige zoonoserapport fra ECDC, der udkommer i dag.

Nationalt overblik over urinvejsinfektioner på sygehuse

16. december 2015

Det nationale overvågningssystem for sygehuserhvervede infektioner, HAIBA (Hospital Acquired Infections Database), viser nu nationalt overblik over sygehuserhvervede urinvejsinfektioner. Data er tilgængelige på eSundhed.

Ny rapport om produktiviteten i den danske sygehussektor

16. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren. Nu foreligger den 11. rapport, som belyser produktivitetsudviklingen fra 2013 til 2014.

Dødeligheden falder igen i 2014

15. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Dødeligheden falder år for år – også i 2014. Den samlede dødelighed blandt danskerne er faldet lidt over 4 pct. på et år. Kræft er årsag til en stadig større del af dødsfaldene. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Guldstandarden for specifik påvisning af antistoffer mod dobbeltstrenget DNA ved Systemisk Lupus Erythematosus

14. december 2015

Med Farr-assay kan SSI måle antistoffer i serum rettet mod nativt, dobbeltstrenget (ds) DNA, som er en meget specifik markør for Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).

Flere får en kræftdiagnose

14. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Antallet af nye kræfttilfælde stiger igen efter flere år med faldende incidens, befolkningssammensætningen taget i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2014, som offentliggøres i dag.

Nye tal fra monitorering af udredningsretten

11. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 3. kvartal 2015 fra monitorering af udredningsretten.

Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 3. kvartal 2015 er blevet opdateret

11. december 2015

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: I dag offentliggør Sundhedsdatastyrelsen tal for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 3. kvartal af 2015. Det er ottende gang, der offentliggøres kvartalsdata.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: