Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Siden marts 2012 har Statens Serum Institut og før det Sundhedsstyrelsen godkendt landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, jf. Sundhedslovens § 196.

Kliniske kvalitetsdatabaser er registre, som med udgangspunkt i det enkelte patientforløb kan belyse den samlede kvalitet eller dele af den samlede kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter. Det primære formål for kliniske kvalitetsdatabaser er at være et redskab i den sundhedsfaglige kvalitetsudvikling og forskning.

Kliniske kvalitetsdatabaser skal anmeldes til Datatilsynet af den dataansvarlige myndighed, ligesom indsamling og anvendelse af data til andre formål forudsætter Datatilsynets godkendelse.

Der er i efteråret 2014 rejst tvivl om DAK-E’s (de praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for kvalitetsudvikling) godkendelse og indsamling af data fra alment praktiserende lægers IT-systemer via Datafangstmodulet til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)

SSI har på den baggrund udarbejdet en udredning om godkendelsen af de omfattede kvalitetsdatabaser. Selve udredningen, en kort sammenfatning af udredningen og udredningens bilag herunder høringssvar fra Danske Regioner fremgår nedenfor: