2014

Udbruddet af ebolavirus-sygdom fortsætter i Vestafrika

17. december 2014

Udbruddet er uden sidestykke og har tydeliggjort, hvad en introduktion af en ikke særlig smitsom sygdom kan afstedkomme i samfund med grundlæggende svage sundhedssystemer og traditionsbestemte ritualer omkring håndtering og begravelse af afdøde.

Sale of SSI’s vaccine production business and Diagnostica

17. december 2014

The Danish Government has decided to initiate a privatisation process of SSI’s business activities within production of vaccines (Vaccine Production Business) and SSI’s business activities within development, production and sale of diagnostic products (Diagnostica).

Dødeligheden faldt igen lidt i 2013

16. december 2014

I år 2000 døde 1072 ud af 100.000 indbyggere i Danmark. I 2013 var det tal faldet til 841. Dødeligheden falder år for år - også i 2013 - viser den nye opgørelse fra Dødsårsagsregistret, der offentliggøres i dag.

Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 3. kvartal 2014

12. december 2014

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 3. kvartal af 2014. Det er fjerde gang, der offentliggøres kvartalsdata fra den nye monitoreringsmodel.

Nye tal fra monitorering af udredningsretten

12. december 2014

Statens Serum Institut offentliggør i dag for anden gang tal fra monitorering af udredningsretten. Monitoreringen omfatter patienter henvist til det somatiske sygehusvæsen.

Midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet slutter til nytår

10. december 2014

Fra 1. januar 2015 vil Statens Serum Institut (SSI) igen levere vacciner til det danske børnevaccinationsprogram.

Flere lever med kræft, færre får diagnosen

10. december 2014

Antallet af nye kræfttilfælde er faldet for fjerde år i træk, når befolkningssammensætningen tages i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2013, som offentliggøres i dag.

Flere lægemidler til multipel sclerose

4. december 2014

Siden 2011 er antallet af lægemidler til behandling af multipel sklerose næsten fordoblet. Det viser en ny analyse fra Statens Serum Institut. De nye lægemidler letter behandlingen betydeligt. Men de nye midler er dyre. I 2013 brugte de danske hospitaler medicin mod sklerose for næsten 700 mio. kr.

Spredning af enterovirus D68 til Europa fra USA og Canada

3. december 2014

Enterovirus af undertypen D68 er fundet hos enkelte danske patienter.

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2014

28. november 2014

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 3. kvartal af 2014. For cirka 25 procent af de patienter, der starter udredning i pakkeforløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller en begrundet mistanke om kræft opretholdt.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: