Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug – og misbrug – af sove- og beroligende medicin. Det hævdes, at danskerne spiser sovemedicin og angstdæmpende medicin som slik, og at de senere års indsats for at nedbringe forbruget ikke har haft den tilsigtede effekt. De fleste af historierne er baseret på tal fra Lægemiddelstatistikken, som findes på netstedet www.medstat.dk. I denne artikel går vi bag tallene på medstat.dk, og afslører, hvad der er fup - og hvad der fakta i historierne.

Læs "Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler" (PDF)

Lægemidlerne under lægemiddelgruppen ’benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler’ på medstat.dk indeholder lægemidler til behandling af angst, søvnbesvær, feberkramper, epilepsi og andre kramper. En nærmere analyse af data viser, at antallet af brugere falder år efter år, og at faldet er størst for de langtidsvirkende og mest afhængighedsskabende benzodiazepiner, som det generelt frarådes at bruge.

Kun omkring 45.000 personer er i daglig behandling med et benzodiazepin eller et benzodiazepinlignende middel - heraf er halvdelen i daglig behandling med et af de korttidsvirkende sovemidler. Det samlede forbrug er endnu ikke er halveret, som var målet fra 2003, men der er sket meget store reduktioner – op til 80 procent - i forbruget af de midler, der anses for at være mest afhængighedsskabende.

De senere års intensive indsats for at nedbringe forbruget, især af de langtidsvirkende præparater, har således overordnet set haft den tilsigtede effekt, og der er grund til at rose lægerne for indsatsen.

Søg i nyheder:

Kontakt

Dataleverancer og Lægemiddelstatistik
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

Helle L. Johansen
Tlf.: 3268 5111