PDF-ikonPrintikon

To tilfælde af leptospirose i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011

To mænd fra Københavnsområdet er smittet med leptospirose. Smitten er sandsynligvis sket gennem kontakt med kloakvand ved oprydning af oversvømmede kældre

Efter det store skybrud i København den 2. juli 2011 har Statens Serum Institut fået kendskab til to tilfælde af leptospirose eller Weils sygdom blandt mænd bosiddende i Københavnsområdet.

I begge tilfælde drejer det sig om personer, der har ryddet op i kælderen efter skybruddet.
Ved oprydningen er disse personer sandsynligvis kommet i kontakt med kloakvand, der var forurenet med rotteurin, som kan indeholde de bakterier, der forårsager leptospirose.

Hvad er leptospirose?

Leptospirose er en sjælden sygdom som skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira.
Disse bakterier findes i mange dyr, men i Danmark er det som regel bakterier fra rotter, der er årsag til sygdom.
Inficerede dyr udskiller bakterien i stort antal med urinen.

Hvordan smitter leptospirose?

Leptospirose erhverves ved, at bakterierne trænger ind gennem små sår og skrammer i huden.
Sygdommen overføres ikke fra person til person, ved kontakt med døde rotter, ved rottebid eller gennem fødevarer/drikkevand.
Smitte til mennesket forekommer enten via direkte kontakt med urin fra inficerede dyr, eller indirekte fx via kontakt til ferskvand i åer i byområder eller lignende, der er blevet kontamineret med inficeret urin.

Hvordan kan smitte undgås?

I forbindelse med oprydning og rengøring i kældre, hvor der står vand efter oversvømmelsen, er det vigtigt at beskytte sig selv ved at bruge værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker.

Ved afsluttet arbejde bør man tage et bad, tørre sig grundigt med et rent håndklæde og tage rent tøj på.
Det tøj man har båret under oprydningsarbejdet lægges direkte i vaskemaskinen og vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader.
Alternativt kasseres tøjet i en tillukket sort plasticpose og bortskaffes som almindeligt affald.

Symptomer på leptospirose

Symptomerne på leptospirose er i starten af sygdommen ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza. Der kan ses høj feber, hovedpine, muskelsmerter (særligt i læg og lænd) og rødsprængte øjne.

I de alvorlige tilfælde, Weils sygdom, ses relativt hurtigt indsættende svigt af de vitale organer, hvor særligt funktionen af lever, nyre og koagulationssystemet er påvirket. Påvirkede lunger er også et almindeligt fund i alvorlige tilfælde.

Sygdommen kan behandles med penicillin eller andre antibiotika. Bedst effekt opnås hvis behandlingen indledes inden for de første fire sygdomsdøgn.
I de alvorlige tilfælde med påvirkning af organerne er dødeligheden 5-15 pct.

Blandt de to tilfælde, som er relateret til skybruddet, har der været et dødsfald. Det drejer sig om en 62-årig mand.

Se også SSI's sygdomsleksikon, leptospirose

Søg i nyheder: