Nyt europæisk netværk moderniserer overvågning af folkesundheden

Netværket Triple-S skal med SSI som deltager udvikle en fælles syndrombaseret overvågning af sygdomsforekomsten i Europa. Nuværende overvågnings- og varslingssystemer bliver udvidet med andre datakilder, som fx den danske vagtlægeovervågning af influenzalignende sygdom og overvågning af dødelighed

Triple-S (Syndromic Surveillance Systems in Europe) er et treårigt europæisk projekt, hvis hovedformål er at øge Europas kapacitet til hurtigt og effektivt at forebygge og bekæmpe sygdomme og andre trusler mod folkesundheden.
Projektet, der er medfinansieret af EU-kommissionen, omfatter 24 organisationer fra 14 lande, heriblandt Statens Serum Institut.

Triple-S-projektet skal blandt andet udforme en håndbog til EU-landene, der med videnskabelige og tekniske retningslinjer skal lette udviklingen og implementeringen af kommende varslingssystemer, der kan overvåge sygdom hos både mennesker og dyr.
Projektet omfatter undersøgelse af eksisterende og påtænkte syndrombaserede overvågningssystemer, inklusiv besøg i medlemslandene med henblik på at få grundigt kendskab til udvalgte systemer.

De europæiske varslingssystemer skal udvides med syndrombaseret overvågning, der udnytter mulighederne i moderne datafangst.
Herved forbedres muligheden for hurtigt at afdække eventuelle sundhedstrusler og begrænse omfanget af sygdom og dødelighed.

Eksempler på kilder i det syndrombaserede system er den danske overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger og i vagtlægesystemet samt overvågningen af dødelighed, EuroMOMO.

I styregruppen for Triple-S indgår EU's Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (DG Sanco), EU's Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol (ECDC), Verdenssundhedsorganisationen WHO og det Internationale Selskab for Sygdomsforebyggelse (ISDS). 

Søg i nyheder:

Eksternt link

Link til Triple-S (engelsk)

Triple-S (engelsk)