PDF-ikonPrintikon

2011

Nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra SSI

21. december 2011

SSI har netop publiceret en revideret udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, som blandt andet skal hjælpe sygehuse og plejehjem med at forebygge smittespredning af fx norovirus (”Roskildesyge”).

Tuberkulose 2010

14. december 2011

Der er behov for øget opmærksomhed på tuberkulosekontrol i Danmark.

Malaria i Grækenland

30. november 2011

Igennem det seneste halve år har der været et større lokalt udbrud af malaria i Grækenland.

Barselsfeber med hæmolytiske streptokokker gruppe G

30. november 2011

Der blev i sommeren 2011 rapporteret fund af betahæmolytiske streptokokker gruppe G hos fire patienter i barselsafdelinger på to forskellige sygehuse.

Worlds AIDS Day

30. november 2011

Den 1. december er international aids dag (World AIDS Day). Formålet er at skabe opmærksomhed omkring såvel den globale som den lokale bekæmpelse af hiv og aids. I år har UNAIDS valgt temaet ”Getting to zero”, som kan oversættes til ”frem til nul”. Temaet udmøntes i tre punkter: nul nye hiv-infektioner, nul diskrimination og nul hiv-dødsfald.

Ny analyse for hepatitis D

28. november 2011

Statens Serum Institut har udviklet en PCR undersøgelse for hepatitis D virus.

Ny analyse til påvisning af makrolidresistens hos Mycoplasma pneumoniae

28. november 2011

Analysen er beregnet til patienter med M. pneumoniae infektion ved behandlingssvigt, recidiv eller hvis familiemedlemmer har fået påvist infektion med makrolidresistent M. pneumoniae. Analyseresultatet kan således give et væsentligt bidrag til hensigtsmæssigt valg af antibiotikum.

Akut og kronisk hepatitis B 2010

23. november 2011

Antallet af personer anmeldt med akut HBV-infektion lå i 2010 på samme lave niveau som i de seneste år, mens antallet af personer anmeldt med kronisk HBV-infektion var det laveste siden anmeldepligten blev indført i 2000.

Sundhedsminister markerede DANMAP´s 15 års jubilæum

23. november 2011

Fredag den 18. november lagde Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag vejen forbi DTU. Anledningen var den årlige europæiske antibiotikadag, der i år falder sammen med fejringen af det danske overvågningsprogram, DANMAP´s, 15 års jubilæum. SSI´s medarbejdere og oplægsholdere var bredt repræsenteret på dagen, hvor ca. 200 deltog.

Europæisk Antibiotikadag

17. november 2011

Den 18. november 2011 afholdes den 4. Europæiske Antibiotikadag, som er et fælles europæisk initiativ med 37 deltagende lande.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: