Nyheder fra SSI

Pas på hunde, katte og andre dyr, når du rejser

14. november 2018

Efter det tragiske dødsfald i England råder SSI folk til at være opmærksomme, når de rejser til lande, hvor der er rabies.

Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 3. kvartal 2018

14. november 2018

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Antibiotikaresistens og handel med svin har været med til at accelerere spredningen af husdyr-MRSA i Danmark

13. november 2018

Den øgede forekomst af husdyr-MRSA i danske svin skyldes tre succesfulde undertyper, der er resistente over for en række hyppigt anvendte antibiotika i svineproduktionen. Desuden har handel med svin spillet en vigtig rolle i spredningen af husdyr-MRSA mellem besætningerne. Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet. 

Kraftig stigning i antallet af legionella-tilfælde i 2017

7. november 2018

I 2017 blev 278 patienter med legionella-pneumoni rapporteret til Statens Serum Institut. Det er 65% flere end året før.

Færre dør af antibiotikaresistente bakterier i Danmark end i Europa

6. november 2018

Nyt studie fra ECDC vurderer, at der årligt dør over 33.000 i Europa på grund af antibiotikaresistens. Det svarer til 6 personer for hver 100.000 indbyggere. I Danmark er tallet dog ifølge rapporten på knap 2 personer for hver 100.000 indbyggere. Det skyldes, at man i mange år har arbejdet med både overvågning og forebyggelse af problemet herhjemme, mener SSI.

Stadig færre får diagnosticeret hiv i Danmark

5. november 2018

Men for mange går alt for længe med sygdommen, før de bliver diagnosticeret. Derfor er der brug for, at flere bliver diagnosticeret tidligere.

Tre læger hædres med fornem forskerpris

5. november 2018

Fritz Kauffmann prisen uddeles til tre mikrobiologer, der har brugt deres viden til gavn for både den enkelte
patient og folkesundheden.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: