PDF-ikonPrintikon

2015

Nyt resistens-gen fundet i endnu en prøve fra dansk patient

15. december 2015

Forskere fra DTU og Statens Serum Institut har analyseret flere prøver efter forrige uges fund af et nyt resistensgen i bakterier i danske prøver. Der er fundet endnu en prøve fra dansk patient tilbage fra 2011. Desuden viser det sig, at coli-bakterierne fra den ene kødprøve er en type, der ofte ses ved fx urinvejsinfektioner og blodforgiftninger i hele verden.

Stor overdødelighed blandt ældre europæere sidste vinter

14. december 2015

Sidste vinter var der mere end 200.000 flere dødsfald blandt ældre europæere end forventet, viser en ny analyse. Danmark var dog et af de lande, der kom lettere gennem vinteren. Det skyldes bl.a., at influenzasæsonen herhjemme var mild i forhold til i mange lande i det øvrige Europa.

Børnedødelighed i Guinea Bissau faldt med en femtedel efter mæslingevaccinationskampagne

16. november 2015

En særlig indsats for at få børn i Guinea-Bissau vaccineret mod mæslinger blev  fulgt af et fald i dødeligheden på betydeligt flere dødsfald end dem, der skyldtes mæslinger. Det viser ny forskning fra Bandim Health Project og Research Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA) på Statens Serum Institut.

10 mio til at undersøge genetiske sammenhænge mellem psykisk sygdom og fedme

10. november 2015

Ung, dansk forsker i genetik og bioinformation rykker med Fellowship fra Lundbeckfonden til Statens Serum Institut fra Broad Institute i USA. Han skal ved hjælp af bl.a. big-data analyser undersøge mulige genetiske sammenhænge mellem svær overvægt og skizofreni.

Nyt studie viser høj risiko for tuberkulose sygdom og smitte i Østgrønland

28. oktober 2015

Statens Serum Institut har deltaget i et studie, som beskriver et nyligt udbrud af tuberkulose i Østgrønland. Resultaterne er netop blevet publiceret i det anerkendte tidskrift European Respiratory Journal. Studiet viser, at risikoen for tuberkulosesygdom og -smitte er meget høj i Østgrønland, i særlig grad blandt teenagere og individer fra et tidligere smitte-frit område.

Ny test til at påvise mykobakterier i udstyr til hjerteoperationer

6. oktober 2015

Statens Serum Institut har udviklet en test til at påvise bakterien Mycobacterium chimaera og anvendt den til at undersøge udstyr fra danske operationsstuer. I april oplyste det europæiske center for sygdomskontrol (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) at denne bakterie er fundet i flere europæiske lande.

Alzheimerpris til forsker fra Statens Serum Institut

25. september 2015

Niels Heegaard, afdelingschef på SSI og professor i molekylær diagnostik ved SDU er en af årets to modtagere af Alzheimerprisen fra Alzheimer-forskningsfonden. Niels Heegaard får prisen for sin mangeårige indsats for at finde nye diagnostiske markører for demenssygdomme.

Husdyr-MRSA smitter fra stald til lokalområdet

18. september 2015

Smitte af husdyr-MRSA til mennesker uden kontakt med svin sker først og fremmest i lokalområdet, viser nye forskningsresultater.

Slægtninge til tidligt hjertedøde har selv øget risiko

18. september 2015

En familiehistorie med en eller flere, der er døde i yngre alder på grund af hjertemuskelsygdom, kardiomyopati, skal tages alvorligt. Risikoen blandt familiemedlemmer er stærkt forøget, viser stor dansk undersøgelse.

Nye analyser til brug for udredning af årsager til fedme og overvægt

17. september 2015

SSI tilbyder nu analyser af niveauet af de to fedtvævshormoner leptin og adiponektin. Analyserne, der primært har forskningsmæssig interesse, kan blandt andet bruges ved forskning i sammenhæng med og eventuel forebyggelse af forskellige følgesygdomme hos overvægtige.

Forskningsnyt

Søg i Forskningsnyt: