2012

Forsker på SSI optaget i Det Unge Akademi

30. november 2012

Afdelingslæge dr.med. Tine Jess er som et af otte nye medlemmer i 2012 blevet optaget i Det Unge Akademi under Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

Pludselig hjertedød blandt yngre betyder større risiko hos nære familiemedlemmer

15. november 2012

Søskende, børn og forældre til mennesker, der dør pludseligt og i en ung alder på grund af hjerteproblemer, kan selv have stærkt forhøjet risiko for hjertesygdomme. Det viser nye danske forskningsresultater fra bl.a. Statens Serum Institut. Da mange af sygdommene kan behandles, tyder resultaterne på, at man kan forebygge dødsfald, hvis man undersøger især de yngre familiemedlemmer.

Ingen sammenhæng mellem rygestopmidlet varenicline og hjerte- og kredsløbsproblemer

14. november 2012

Rygning er den hyppigste dødsårsag, som kan forebygges. Ethvert effektivt rygestopmiddel er derfor potentielt set af stor gavn for folkesundheden. Varenicline, der blev introduceret i 2006, har vist sig at være et effektivt rygestopmiddel og er blevet mere og mere udbredt de seneste år. Dog har enkelte nye studier rejst mistanke om alvorlige hjerte- og kredsløbsproblemer som mulige bivirkninger af varenicline brug.

Positive sideeffekter af vaccination mod tuberkulose kortlægges i nyt forskningsprojekt

1. november 2012

Et storstilet dansk forskningsprojekt vil undersøge om vaccination mod tuberkulose (Calmette) også beskytter mod andre sygdomme, herunder infektionssygdomme, astma og allergi.

Varmeresistens som overlevelsesmekanisme for bakterier

31. oktober 2012

Ny forskning tyder på, at bakterier ikke alene udvikler resistens overfor antibiotika, men også beskytter sig mod høje temperaturer. Resultatet er bakterier, der er varme resistente og derfor bedre kan overleve rengøring af visse typer medicinsk udstyr.

Tuberkulose er et stigende problem blandt socialt udsatte danskere

29. oktober 2012

Forskere fra SSI påpeger i en netop offentliggjort artikel i Ugeskrift for læger, at der er behov for øget kontrol med tuberkulose i Danmark. Baggrunden er, at sygdommen fortsat spreder sig aktivt blandt især socialt udsatte danskere, fx alkoholikere, narkomaner og hjemløse.

Lundbeck bevilling til forskning i tarmparasit

15. oktober 2012

Rune Stensvold (ph.d.) fra SSI modtager bevilling fra Lundbeck-fonden til forskning i tarmparasitten Blastocystis’ betydning for menneskets sundhed og sygdom.

Isoleret atrieflimren blandt yngre personer går i familier

27. september 2012

Forskere ved Statens Serum Institut har i et netop publiceret studie vist, at risikoen for at udvikle hjerterytmeforstyrrelsen isoleret atrieflimren (IA) før 60-års alderen er influeret af, hvorvidt andre i familien har haft isoleret atrieflimren. Specielt hvis et familiemedlem i ung alder eller flere slægtninge har fået sygdommen, er ens egen risiko forhøjet.

Marie Curie legat til forsker ved Statens Serum Institut

24. september 2012

Rune Stensvold (ph.d.) fra Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol har modtaget et karriereintegrationslegat fra det prestigefyldte program Marie Curie Actions (FP7-PEOPLE).

ADHD medicin: Børn bliver behandlet længst tid

3. september 2012

Personer, der starter behandling med ADHD medicin som børn er længere tid i behandling end de der starter som voksne. Den dosis medicin ADHD patienter bliver behandlet med er steget gennem de sidste 10 år. ADHD patienter er flittige brugere af andre former for medicin mod psykiske lidelser.

Forskningsnyt

Søg i Forskningsnyt: