PDF-ikonPrintikon

Ornitose

Synonymer

Papegøjesyge, Psittacose, Psittakose

Årsag

Ornitose forårsages af Chlamydophila (tidligere Chlamydia) psittaci, som er en lille intracellulær bakterie.

Symptomer

Inkubationstiden er 5-14 dage, men længere tid er rapporteret. Ornitose giver typisk influenzalignende symptomer, ofte tilkommer der tør hoste som kan ledsages af brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. I nogle tilfælde fører infektionen til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af andre organer (lever, milt, hjerte mv) end luftvejene.

Forekomst

Ornitose forekommer over hele verden. I Danmark anmeldes 10 – 30 tilfælde om året, men forekomsten er givet højere, da især mildere tilfælde ikke diagnosticeres. Der forekommer fra tid til anden erhvervsbetingede udbrud, fx. på fjerkræsslagterier og i dyrehandler.

Smitteveje og reservoir

Ornitose er en zoonose, da den overføres fra dyr til mennesker. C. psittaci er primært en bakterie der kan give infektion hos fugle (især papegøjer og papegøjelignende fugle). Inficerede fugle udskiller bakterien gennem ekskrementer og næsesekret, hvorfra den kan overføres til mennesker. Bakterien kan tåle en del udtørring og smitte sker oftest ved inhalation af forstøvet afføring eller sekret, men også ved mund til næb kontakt, eller ved kontakt med fjerdragt og væv fra inficerede fugle f.eks. ved slagtning. I sjældne tilfælde forekommer smitte fra pattedyr til mennesker. Smitte fra person til person er ikke påvist. De fleste bliver sandsynligvis smittet fra fugle der holdes som kæledyr, dette gælder f.eks. også duer (dueslag). Personer der har erhvervsbetinget kontakt med fugle (dyrehandlere, dyrlæger, fjerkræsslagtere, fugleopdrættere mm) er i risiko for at få infektionen. I en betragtelig del af tilfældene kendes smittekilden ikke; dette skyldes sandsynligvis at blot kortvarig udsættelse for smitstoffet kan medføre sygdom.

Diagnostik

Diagnosen kan stilles tidligt i sygdomsforløbet ved påvisning af C. psittaci i sekret fra nedre luftveje ved PCR teknik. Herudover er det muligt at påvise antistoffer i blodprøver, men der går 2-3 uger eller længere før analyserne bliver positive. I Danmark dyrkes der ikke rutinemæssigt for C. psittaci fra prøver fra mennesker.

Anmeldelse

Ornitose er anmeldelsespligtig ved klinisk diagnose med epidemiologisk støtte og/eller mikrobiologisk verifikation. Ornitose skal anmeldes på formular 1515 til Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut og embedslægeinstitutionen.

Behandling

Ornitose (hovedsaglig lungebetændelse) kan behandles med antibiotika, primært med tetracyclin (doxycyclin), alternativt vælges makrolid for behandling af børn og gravide. Der behandles 10-14 dage efter feberfrihed.

Forebyggelse

Man kan ikke vaccinere mod ornitose.

Ornitose kan ofte forebygges ved at minimere muligheden for smittespredning fra fugl til fugl og fra fugl til menneske.

Fugle der har tegn på infektion med C. psittaci må ikke sælges – tegn på infektion omfatter flåd (sekret) fra øjne og næse, diarré og lav kropsvægt.

 

  • Personer som er i risiko skal beskyttes – hvis inficerede fugle eller materiale fra inficerede fugle håndteres, skal man være iført åndedrætsværn og forstøvning af infektiøse partikler må minimeres.
  • Syge fugle samt fugle der har haft kontakt med syge fugle skal isoleres og behandles.
  • Dyrehandlere, fugleopdrættere, fugleparker og lignende bør have en god hygiejne og sørge for god plads og ventilation for dyrene. De skal have procedurer for minimering af støvdannelse og støvspredning, samt have procedurer for håndtering af syge fugle samt for afvaskning og desinfektion af bure m.v.
  • Producenter af slagtefugle bør så vidt muligt undgå at fuglene har kontakt med vildfugle og deres ekskrementer.
  • På slagterier er smittefaren antagelig størst i de områder hvor der opstår støv og vanddråber fra slagtedyr og maskiner, disse områder skal afskærmes og forsynes med god udsugning.
  • Den ansvarlige for et fugle- eller fjerkræhold skal ved mistanke om ornitose (chlamydiose), straks tilkalde en dyrlæge (jævnfør bekendtgørelse om ornitose).

 

Sidst redigeret 30. august 2010

Søg i Sygdomsleksikon

Rejser og smitsomme sygdomme

Verdenskort med aktuelle udbrud, Rejser og Smitsomme sygdomme

Find forslag til vaccinationer og eventuel malariaforebyggelse til en konkret rejse og risikoprofil samt generelle rejseråd.

Rejser og smitsomme sygdomme