PDF-ikonPrintikon

Sygesikringsregister

Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

På baggrund af datagrundlaget i Sygesikringsregisteret er det muligt at analysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser inden for de enkelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønsteret.

Samtidig åbner registeret mulighed for - ved samkørsel med fx Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret - at få et bedre billede af patienters samlede sygdomsforløb.

Registeret indeholder desuden oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem amterne, København og Frederiksberg kommune - og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

På Statens Serum Institut findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister fra 1990 og frem. Statens Serum Institut opdaterer registeret hver måned.

Henvendelse vedr. bestilling af udtræk fra sygesikringsregisteret kan ske direkte til forskerservice.

Sidst redigeret 17. oktober 2013

Kontakt

Sundhedsdokumentation
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

Jesper Borch
Tlf.: 3268 5160

Sundhedsdokumentation
Tlf.: 2230 7904

Eksternt link

Statistik fra Sygesikringsregisteret kan søges under sundhedsstyrelsens udgivelser