PDF-ikonPrintikon

SKS hovedgrupper

 

Tabel
Kode SKS hovedgruppe Indhold
A Administrative forhold En bred vifte af danske koder, der skal udtrykke forskellige administrative forhold og administrative interventioner/procedurer. Den indeholder endnu kun få koder udover personaleklassifikationen (som er en tillægsklassifikation).
B Behandlings- og Plejeklassifikationen En dansk klassifikation af ikke-kirurgisk behandling, pleje og profylakse.
D Klassifikation af sygdomme Diagnoseklassifikationen. En dansk version af WHO´s "International Statistical Classifiation of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)". Indeholder koder for diagnoser, symptomer, helbredsproblemer og årsager til patientens kontakt med sundhedsvæsenet.
E Ulykkesklassifikationen En dansk version af den nordiske ulykkesklassifikation. Bruges på et overordnet hierarkisk niveau til registrering af omstændigheder ved ulykker, selvmord og selvmordsforsøg. Den giver mulighed for at registrere på et meget specificeret niveau, hvor dette er aftalt.
F Funktionsevneklassifikationen En dansk udgave af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) ”International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF), på dansk ”Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand”. ICF er en international klassifikation til systematisk beskrivelse af patientens funktionsevne/funktionsevnenedsættelse.
K Klassifikation af operationer En dansk version af "Nordic Classification of Surgical Procedures" (NCSP), der er den nordiske operationsklassifikation. Indeholder koder for kirurgiske procedurer samt endoskopiske undersøgelser.
M Lægemiddelstofklassifikation WHO´s klassifikation af lægemiddelstoffer, "Anatomical Therapeutic Chemical Classification System" (ATC). Bruges udelukkende som tillægskoder til at specificere en diagnose eller en procedure.
N Anæstesiklassifikation En dansk klassifikation af anæstesiprocedurer.
R Resultatklassifikation Er under planlægning og udarbejdelse.
T Topografi Her er planlagt en dansk, topografisk klassifikation. Den skal indeholde tillægskoder til specificering af diagnoser og procedurer. Indtil videre findes kun koder for lateralitet (TUL*-koder).
U Undersøgelsesklassifikation En dansk klassifikation indeholdende ikke-kirurgiske undersøgelser, herunder kliniske undersøgelser. "Klassifikation af Radiologiske Procedurer" er indeholdt i hovedgruppe U (under UX*).
V Værdiliste Klassifikation af værdier til brug ved registrering af resultaters værdier - kan anvendes som tillægskoder til procedurekoder og på denne måde angive et resultat.
W Midlertidig undersøgelsesklassifikation Foreløbig en klassifikation af klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser bygget af flere enkelt-akser til beskrivelse af proceduren. Andre specialers undersøgelser vil blive tilføjet.Midlertidig klassifikation til anvendelse i systemer, der kun kan håndtere én eller ganske få koder. Vil senere blive erstattet af et multiaksialt klassifikationssystem.
X Reserveret til lokalt brug Til brug for lokale koder, der ikke indberettes til LPR. Det anbefales, at alle relevante behandlinger og undersøgelser, der ikke er dækket af officielle SKS-koder, diskuteres med specialets registreringsudvalg med henblik på optagelse i SKS. X-koder kan ikke indberettes.
Y Projekter og kliniske databaser Koder til brug for specifikke projekter og kliniske databaser.
Z Tillægskoder og midlertidige klassifikationer Forskellige tillægsklassifikationer. ZZ-området anvendes til midlertidige procedurekoder.

 

Sidst redigeret 3. december 2014