PDF-ikonPrintikon

Spørgsmål og svar om Medicinprofilen

 

 1. Hvordan får jeg adgang til Medicinprofilen?
 2. Hvem har adgang til Medicinprofilen?
 3. Kan jeg se, hvem der har været inde på min Medicinprofil?
 4. Bliver det registreret, når læger og apoteker ser i en borgers medicinprofil?
 5. Hvad er straffen for uberettiget adgang til Medicinprofilen?
 6. Hvordan kan jeg se mit barns medicinprofil?
 7. Bliver alle mine medicinkøb registreret i Medicinprofilen?
 8. Skal jeg registreres i Medicinprofilen?
 9. Kan jeg få rettet oplysninger i min medicinprofil?
 10. Hvorfor står der "ukendt" nogle steder i min medicinprofil?
 11. Har læger adgang til alle borgeres medicinprofiler gennem Medicinprofilen?
 12. Hvornår har lægen en borger i aktuel behandling?
 13. Har apotekerne direkte elektronisk adgang til borgernes medicinprofiler?
 14. Skal læger bruge Medicinprofilen?
 15. Må læger printe fra Medicinprofilen?
 16. Må læger gemme oplysninger fra Medicinprofilen elektronisk i lægens eget system??
 17. Må apoteket gemme oplysninger fra Medicinprofilen elektronisk i eget system?
 18. Må læger og apoteker videregive oplysninger fra Medicinprofilen?
 19. Har tandlæger adgang til Medicinprofilen?
 20. Kan man se oplysninger om dosisdispensering i Medicinprofilen?
 21. Hvem på apoteket må bruge Medicinprofilen?
 22. Hvor længe gemmes oplysningerne i Medicinprofilen?
 23. Hvem er ansvarlig for Medicinprofilen?

Svar:

1. Hvordan får jeg adgang til Medicinprofilen?

Du får adgang til Medicinprofilen via www.sundhed.dk. Adgang til din Medicinprofil kræver en opkobling til internettet, en standardbrowser og NemID.

Sundhedsfaglige brugere skal benytte et særligt medarbejdercertifikat til sundhedsfaglige, når de logger på Medicinprofilen. Medarbejdercertifikater anvendes, når man skal bruge sin medarbejderidentitet i forbindelse med sin arbejdsplads.

Borgerens adgang: www.sundhed.dk: Min Medicinprofil
Sundhedsprofesionelle brugere: www.sundhed.dk: Medicinprofilen (sundhedsfaglige)

Til top

2. Hvem har adgang til Medicinprofilen?

Læger har automatisk adgang til Medicinprofilen. Det gælder både den praktiserende læge, vagtlægen, speciallægen, lægen på sygehuset eller skadestuen. For at komme ind på Medicinprofilen skal lægen udfylde en erklæring.

Apotekspersonale kan få adgang til Medicinprofilen, hvis borgeren giver samtykke til det.
Hjemmesygeplejen kan få adgang til Medicinprofilen, hvis borgeren giver samtykke til det.
Embedslægen kan få adgang til Medicinprofilen som led i tilsynet med konkrete lægers udskrivning af medicin.

National Sundheds-it er register- og dataansvarlig for Medicinprofilen og har derfor adgang til alle data i Medicinprofilen. National Sundheds-it's adgang til oplysningerne sker alene for at sikre driften af systemet. Herudover kan National Sundheds-it få adgang, hvis det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af en bivirkningsindberetning til Sundhedsstyrelsen.

Til top

3. Kan jeg se, hvem der har været inde på min Medicinprofil?

Ja, hver gang du selv, en læge eller et apotek ser oplysninger i din medicinprofil bliver det registreret i en log. I loggen kan du se, hvem der har været inde på din medicinprofil og søge oplysninger. På den måde kan du sikre dig, at oplysningerne i din medicinprofil ikke bliver misbrugt. Loggen indeholder oplysninger om:

 • tidspunkt for adgang til oplysningerne i Medicinprofilen
 • hvem der har set oplysningerne i Medicinprofilen
 • hvilke oplysninger der er blevet vist

Du finder loggen på www.sundhed.dk  under punktet ”Min log”, når du er logget på med din digitale signatur eller med NemID.
Hvis du mener, at en uvedkommende har kigget i din medicinprofil, kan du henvende dig til National Sundheds-it.

Til top

4. Bliver det registreret, når læger og apoteker ser i en borgers medicinprofil?

Ja, alle anvendelser af Medicinprofilen bliver registreret i en log, som kun borgeren har adgang til. Loggen indeholder oplysninger om:

 • tidspunkt for adgang til oplysningerne i Medicinprofilen
 • hvem der har set oplysningerne i Medicinprofilen
 • hvilke oplysninger der er blevet vist

Loggen er lavet af hensyn til borgeren, der får mulighed for at sikre sig, at oplysningerne i Medicinprofilen ikke bliver misbrugt.

Til top

5. Hvad er straffen for uberettiget adgang til Medicinprofilen?

Den der skaffer sig uberettiget adgang til en andens medicinprofil, kan straffes i form af bøde jf. bekendtgørelsen om Medicinprofilen.

Til top

6. Hvordan kan jeg se mit barns medicinprofil?

Børn under 15 år kan ikke få NemID, som er nødvendig for adgang til Medicinprofilen.

Du kan se dit barns medicinprofil, hvis dit barn er født efter april 2004, eller forældremyndigheden over dit barn er ændret herefter. Dette skyldes, at fra dette tidspunkt er forældremyndighed registreret i myndighedsregisteret.

Hvis du ikke kan se dit barns medicinprofil elektronisk, kan du spørge på apoteket eller hos barnets læge, om de kan hjælpe dig med at se Medicinprofilen. Du kan også henvende dig til og bede om registerindsigt i barnets medicinprofil. Hvis du beder om registerindsigt, sender National Sundheds-it en udskrift af barnets medicinprofil til barnets folkeregisteradresse.

Til top

7. Bliver alle mine medicinkøb registreret i Medicinprofilen?

Medicinprofilen indeholder alle køb af medicin på recept foretaget på et apotek. Håndkøbsmedicin, naturlægemidler, vitaminer, kosttilskud og andre præparater, der ikke købes på recept, bliver ikke automatisk registreret i Medicinprofilen, da der ikke er knyttet et CPR-nummer til disse køb. Du har selv mulighed for at registrere disse præparater i Medicinprofilens medicinskab, hvis du ønsker, at andre skal kunne se oplysningerne.

Til top

8. Skal jeg registreres i Medicinprofilen?

Ordningen med Medicinprofilen er obligatorisk, og du kan derfor ikke få slettet din medicinprofil eller nægte at få registreret dine medicinkøb. I forbindelse med behandlingen af loven Medicinprofilen blev spørgsmålet om behovet for en obligatorisk ordning rejst.
Det var dengang Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering, at det ville svække pålideligheden og effektiviteten af Medicinprofilen, hvis ikke alle køb af medicin på recept blev registreret for alle medicinbrugere. Derfor besluttede regeringen, at ordningen med Medicinprofilen skulle være obligatorisk.

Til top

9. Kan jeg få rettet oplysninger i min medicinprofil?

Det er apoteket, der indberetter oplysninger om dine medicinkøb til Medicinprofilen. Hvis du mener, der er indberettet forkerte oplysninger, skal du henvende dig til det apotek, der har ekspederet den pågældende recept og bede dem undersøge det nærmere. Du eller apoteket er velkommen til at kontakte , hvis fejlen ikke kan rettes på apoteket. Hvis National Sundheds-it skal rette fejlen, skal der sendes en kopi af den pågældende recept påført de rigtige oplysninger til National Sundheds-it.

Til top

10. Hvorfor står der "ukendt" nogle steder i min medicinprofil?

Du kan komme ud for, at der står "ukendt" nogle steder i din medicinprofil. Dette skyldes, at Medicinprofil-systemet ikke har de nødvendige oplysninger til at vise korrekte oplysninger. Det kan eksempelvis forekomme, hvis et apotek har indberettet et varenummer, der ikke kan slås op i Medicinprofilens varenummerregister. I sådanne tilfælde, vil der stå ”ukendt” i stedet for lægemiddelnavnet.

Til top

11. Har læger adgang til alle borgeres medicinprofiler gennem Medicinprofilen?

Ja. Alle borgeres køb af medicin på recept på apoteket registreres automatisk. Læger må udelukkende bruge oplysningerne i Medicinprofilen til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling. Adgangen til en borgers medicinprofil er forudsat af:

 • at lægen har borgereni aktuel behandling
 • at oplysningerne i Medicinprofilen er nødvendige for behandlingen og
 • at oplysningerne bruges for at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af behandlingen

  Til top

12. Hvornår har lægen en borger i aktuel behandling?

Kravet om aktuel behandling er alene et krav om, at lægen er i kontakt med borgeren vedrørende en (mulig) behandling. Det er således primært et tidsmæssigt kriterium.
Herudover er der de øvrige to krav om, at opslaget i Medicinprofilen er nødvendigt for behandlingen, og at opslaget sker med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af behandlingen.

Til top

13. Har apotekerne direkte elektronisk adgang til borgernes medicinprofiler?

Nej. Apotekerne har ikke direkte elektronisk adgang til borgernes medicinprofiler. Et apotek kan få adgang, hvis borgeren giver sit samtykke til apoteket. Samtykket gives mundtligt og registreres elektronisk af apoteket.

Når borgeren har givet sit samtykke til, at apoteket må se i borgerens medicinprofil, vil oprettelse af det elektroniske samtykke være en del af adgangsproceduren i Medicinprofilen. Det vil sige, at registreringen af et samtykke sker i forbindelse med fremsøgningen af en borgers medicinprofil. Hvis der allerede er registreret et samtykke fra borgeren, åbnes borgerens medicinprofil uden, at der skal registreres nyt samtykke.

Et samtykke gives til det enkelte apotek og tilhørende apoteksenheder, det vil sige for eksempel hovedapoteket, filialer og apoteksudsalg. Et samtykke er tidsubegrænset og gælder, til det trækkes tilbage.

Til top

14. Skal læger bruge Medicinprofilen?

Det er ikke obligatorisk, at læger benytter Medicinprofilen, men der er indgået aftale om brug af Fælles Medicinkort (FMK), hvor borgerens aktuelle medicinoplysninger og de seneste to års receptkøb fremgår.
Et opslag i Fælles Medicinkort vil give borgeren og lægen sikkerhed for, at der ikke udskrives et lægemiddel, som borgeren allerede er i behandling med. Desuden kan et opslag i FMK være med til at forhindre, at lægen giver borgeren medicin, der interagerer med den medicin, vedkommende allerede er i behandling med.

Til top

15. Må læger printe fra Medicinprofilen?

Ja, læger må gerne printe fra Medicinprofilen, hvis printet lægges på borgerens journal og ikke benyttes til andet end at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling. 

Til top

16. Må læger gemme oplysninger fra Medicinprofilen elektronisk i lægens eget system?

Nej. Oplysningerne fra Medicinprofilen må ikke gemmes elektronisk, med mindre det er som en del af en elektronisk journal.

Til top

17. Må apoteket gemme oplysninger fra Medicinprofilen elektronisk i eget system?

Nej, oplysningerne fra Medicinprofilen må ikke gemmes elektronisk i apotekets eget system. 

Til top

18. Må læger og apoteker videregive oplysninger fra Medicinprofilen?

Nej. Læger og apoteker må ikke videregive oplysninger fra Medicinprofilen, medmindre borgeren har givet samtykke til videregivelsen.

Til top

19. Har tandlæger adgang til Medicinprofilen?

Autoriserede tandlæger har mulighed for at se borgeres medicinoplysninger i forbindelse med en behandling.
Medicinprofilen indeholder en samlet oversigt over den receptordinerede medicin, som den enkelte borger har fået ordineret.

Til top

20. Kan man se oplysninger om dosisdispensering i Medicinprofilen?

Ja. Medicinprofilen viser oplysninger om dosisdispensering, hvis et eller flere lægemidler er dosisdispenseret fra apoteket. 

Til top

21. Hvem på apoteket må bruge Medicinprofilen?

Hele det faglige apotekspersonale har adgang til at se i Medicinprofilen, hvis borgeren har givet apoteket sit samtykke. For at få adgang til Medicinprofilen skal det faglige apotekspersonale erklære:

 • at apoteket har borgerens samtykke
 • at oplysningerne i Medicinprofilen er nødvendige for vejledningen af borgeren og
 • at oplysningerne bruges for at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens medicinanvendelse

Til top

22. Hvor længe gemmes oplysningerne i Medicinprofilen?

Oplysningerne gemmes i Medicinprofilen i to år. Herefter bliver de slettet automatisk.

Til top

23. Hvem er ansvarlig for Medicinprofilen?

National Sundheds-it er register- og dataansvarlig og varetager driften af Medicinprofilen. 

Til top

 

Sidst redigeret 21. maj 2013

Vejledning

Vejledning til borgere om brug af Medicinprofilen (PDF)

Hjælp og informationer om Medicinprofilen
Læs om Medicinprofilen på www.sundhed.dk

Links

Vejledning til læger om brug af Medicinprofilen (PDF)

Læs om medarbejdercertifikat til sundhedsfaglige på www.NemID.nu