PDF-ikonPrintikon

Antipsykotika

Antipsykotika omfatter lægemidlerne i ATC gruppen  N05A, antipsykotiske midler. Ofte udelades litium (N05AN01), som primært anvendes til behandling af bipolar lidelse. Endvidere kan lægemiddelstofferne acepromazin (N05AA04, angst, kvalme), prochlorperazin (N05AB04, kvalme) og droperidol (N05AD08, kvalme) udelades, idet de primært anvendes til indikationerne i parenteserne.

Når Statens Serum Institut laver analyser om forbruget af antipsykotika er det denne hovedgruppe vi ser på. Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af antipsykotika fra SSI.

I boksen til højre er der link til de analyser Statens Serum Institut har lavet om antipsykotika. Det er også muligt at se forbruget ved at gå til medstat.dk og vælge "ATC grupper" og vælge gruppen N05A. 

Flere generationer af antipsykotika.

Antipsykotika bruges mest til behandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande. Flere antipsykotiske lægemidler er også godkendt til både akut og/eller forebyggende behandling af ikke-psykotiske lidelser som fx bipolar lidelse. Nogle antipsykotika anvendes ved neurologiske sygdomme med ufrivillig muskelaktivitet fx til behandling af børn med Tourettes syndrom. 

Antipsykotika inddeles i 1. generations (typiske eller ældre) præparater udviklet i 1950’erne og frem og 2. generations (atypiske eller nyere) præparater udviklet i 1990’erne og frem. Inddelingen baseres på graden af bivirkninger i form af bevægelsesforstyrrelser så som muskelspasmer og muskelstivhed, rysten og urolig adfærd. 2. generations antipsykotika fremkalder generelt færre af disse end 1. generations antipsykotika. 1. generations antipsykotika inddeles endvidere i høj-, middel- og lavdosis præparater. Nogle antipsykotiske lægemidler er depotpræparater.

2. generations antipsykotika har i en årrække været væsentligt dyrere end 1. generations antipsykotika, hvilket i de senere år er begyndt at ændre sig som følge af patentudløb på flere af 2. generations lægemiddelstofferne.

Forbehold:

Patienter, der ikke er indlagt på sygehuse, men stadig er i sygehusbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret vederlagsfri medicin fra sygehuset.

  • Nydebuterede skizofrene patienter: Antipsykotika og andet til skizofrene patienter i starten af deres
    sygdomsforløb (varighed cirka 2 år).
  • Retspsykiatriske patienter: Antipsykotika og andet til psykiatriske patienter med behandlingsdom
    (varighed som udgangspunkt dommens længde).

Forbruget af antipsykotika for personer omfattet af denne ordning vil derfor ikke optræde i data for primærsektoren i Lægemiddelstatistikregistret, selvom de ikke er indlagt på sygehus. Danske Regioner skønner i notat fra 2008, at der er tale om ca. 1700 patienter i målgruppen per år (ca. 500 nydebuterede patienter og ca. 1200 retspsykiatriske patienter).

Lægemiddelstatistikregisteret:

Data om forbruget af antipsykotisk medicin kommer fra Lægemiddelstatistikregisteret. Lægemiddelstatistikregisteret indeholder data om alt salg af medicin i Danmark fra 1994 til idag.

Data fra receptsalg er registreret med købers cpr nummer, der dog bliver krypteret efter at køn og alder er blevet udtrukket. Salg af medicin på recept kan derfor opgøres i køn- og aldersgrupper og det er muligt at lave analyser over antallet af personer i behandling, nye brugere, behandlingslængde, skift mellem lægemidler og samtidig behandling med flere lægemidler.

Data fra sygehussalg og håndkøbssalg er ikke registreret med cpr nummer og kan derfor ikke opgøres på køn- og aldersgrupper og det er ikke muligt at beregne antallet af personer i behandling.

 

Sidst redigeret 20. januar 2014

Kontakt

Lægemiddelstatistik
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

Tlf.: 3268 5125

Mandag til torsdag
9.30 til 15.30

Fredag
9.30 til 15.00

Eksternt link