PDF-ikonPrintikon

Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort hver tirsdag på denne side. Der sendes løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

For mere information om overvågningen:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Data fra uge 7, opdateret den 21. februar 2017

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten lå på middel-niveau i uge 7 og var en stigning i forhold til forrige uge. Da lægerne i vinterferien har færre planlagte konsultationer, kan andelen af konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom dog blive kunstigt forhøjet.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 7 rapporterede 71 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 2,9 %.

 

Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 7 var på 0,8 %, hvilket er et lille fald sammenlignet med forrige uge.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

I uge 8 rapporterede 749 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 2,3 %, hvilket er faldende i forhold til forrige uge.

Laboratoriebekræftet influenza

Der blev i uge 7 ifølge MiBa påvist influenza A hos 505 patienter og influenza B hos 13 patienter. Dette var et lille fald i forhold til forrige uge hvad angår influenza A, men på niveau hvad angår influenza B. Blandt subtypede prøver på SSI påvises der langt overvejende influenza A H3N2.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influenzahospitalsindlæggelser

 Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Influenza internationalt

I størstedelen af Europa er influenzaaktiviteten udbredt, med forhøjet eller middel influenzaaktivitet i 24 af 43 lande i uge 6. Derudover er andelen af sentinelprøver, der tester positive for influenza i de europæiske sentinelsystemer, faldet til 42 % fra omkring 45 % i sidste uge. Der rapporteres om usædvanlig høj overdødelighed blandt personer på 65 år og ældre i et stort antal europæiske lande (http://www.euromomo.eu).

Der ses langt overvejende influenza type A subtype H3N2. WHO vurderer foreløbigt, at influenzavaccinen passer til de cirkulerende stammer. Nye vaccine-effektivitetsstudier fra Canada, USA og Europa viser en vaccine-effektivitet på henholdsvis 42 %, 43 % og 38 % overfor den dominerende influenza A subtype H3N2.

WHO's risikovurdering
ECDC´s risikovurdering
WHO´s anbefaling om vaccinesammensætning i næste sæson
WHO (Flu News Europe) 
ECDC (European Influenza Surveillance Network) 
Influenza activity maps for EU/EEA
Influenzanet (a network of European citizens fighting against influenza)

 

Sidst redigeret 21. februar 2017

Sygdomsleksikon

Eksterne links

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig influenza-nyt