PDF-ikonPrintikon

Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort hver tirsdag på denne side. Der sendes løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

For mere information om overvågningen:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Data fra uge 2, opdateret den 17. januar 2017

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten var på lavt niveau i uge 2.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 2 rapporterede 109 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,9 %.

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 2 var på 0,6 %, hvilket er en lille stigning fra forrige uge.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

I uge 3 rapporterede 626 borgere til Influmeter og andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,0 %.

Laboratoriebekræftet influenza

Der blev i uge 2 ifølge MiBa påvist influenza A hos 284 patienter og influenza B hos 4 patienter. Blandt subtypede prøver på SSI tilhører langt overvejende influenza A H3N2-subtypen.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influenzahospitalsindlæggelser

 Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten stigende og i alt 10 af 43 lande rapporterede om høj eller meget høj aktivitet i uge 1. Andelen af sentinelprøver, der tester positive for influenza i de europæiske sentinelsystemer har ligget på 50 % siden uge 51. Der rapporteres om begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover i Portugal, Frankrig, Italien og Skotland (http://www.euromomo.eu). Der ses langt overvejende influenza type A, subtype H3N2. WHO vurderer foreløbigt, at influenzavaccinen passer til de cirkulerende stammer.

WHO's risikovurdering
ECDC´s risikovurdering
WHO´s anbefaling om vaccinesammensætning i næste sæson
WHO (Flu News Europe) 
ECDC (European Influenza Surveillance Network) 
Influenza activity maps for EU/EEA
Influenzanet (a network of European citizens fighting against influenza)

 

Sidst redigeret 18. januar 2017

Sygdomsleksikon

Eksterne links

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig influenza-nyt