PDF-ikonPrintikon

Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner

Statens Serum Institut overvåger influenza i løbet af sæsonen fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data er blevet opgjort ugentligt på hjemmesiden indtil uge 14. Der sendes løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Film med information om overvågningen:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Data fra uge 13, opdateret den 4. april 2017

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten lå på et meget lavt niveau i uge 13.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 13 rapporterede 80 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,3%, hvilket var på niveau med forrige uge.

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 13 var på 0,2 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

I uge 14 rapporterede 553 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 0,2 %.

Laboratoriebekræftet influenza

Der blev i uge 13 ifølge MiBa påvist influenza A hos 26 patienter og influenza B hos 20 patienter. Blandt subtypede prøver på SSI er der for influenza A langt overvejende påvist H3N2-subtypen og for influenza B primært Yamagata-typen.

 

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influenzahospitalsindlæggelser

 Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Influenza internationalt

I Europa er influenzaforekomsten fortsat faldende, og størstedelen af landene rapporterer om lav intensitet. Der har i denne sæson langt overvejende været influenza type A, subtype H3N2 i omløb. Flere europæiske lande har beregnet influenzavaccineeffektivitet, der har varieret fra 28-42 %. Der er rapporteret om usædvanlig høj overdødelighed blandt personer på 65 år og ældre i et stort antal europæiske lande (http://www.euromomo.eu).

WHO's risikovurdering
ECDC´s risikovurdering
WHO´s anbefaling om vaccinesammensætning i næste sæson
WHO (Flu News Europe) 
ECDC (European Influenza Surveillance Network) 
Influenza activity maps for EU/EEA
Influenzanet (a network of European citizens fighting against influenza)

 

Sidst redigeret 4. april 2017

Sygdomsleksikon

Eksterne links

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig influenza-nyt