PDF-ikonPrintikon

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Forside  Titel  Udgave 
 Forside NIR Intravaskulære Høringsversion Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære og epidurale katatre Høring fra d. 06.10 til 03.11 2014 
 Forside - NIR Ventilation  

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og respirationsudstyr

Høring fra d. 25.09 til 24.10 2014
NIR Tekstiler - Forside Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, Høringsversion  Høring fra d. 11.07 til 20.08 2014 
NIR Forside Tandklinikker-Horingsversion Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker, Høringsversion Høring fra d. 03.07 til 25.08 2014
 Forside NIR Operativ

Nationale Infektionshygiejniske Retninslinjer om operativ–infektionsprofylakse (præ-, per- og – postoperativt) Høringsversion

Høringsperioden er afsluttet.

Høring fra d. 02.05. til 05.06 2014

NIR Desinfektion Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren 1. udgave Maj 2014
 Forside NIR HH

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

December 2013
Forside-NIR_Nybygning

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering

1. udgave 2013 

Forside NIR Endoskoper

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

Høringen (høringsparter og -periode), pdf

5. udgave 2012

5.1 - Maj 2013

Forside NIR Nøglepersoner Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område 1. udgave
Marts 2012  
NIR Isolation Forside Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation 4. udgave 2011 
Forside - Desinfektions i Sundhedssektoren Desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave
2004 
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier.  1. udgave 2001 
Forside - Ventilation Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i sundhedssektoren 1. udgave 2001 
Forside - Kvalitetshåndbog Del I Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel 1. udgave 2000 
Forside - Kvalitetshåndbog Del II Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer 1. udgave 2000 
Forside - Kvalitetshåndbog Del III Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler 1. udgave 2000 
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom 1. udgave 2000 
Forside - RogA Katetre Infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale (bemærk rettelsesblade findes sidst i dokumentet) 1. udgave 1999 
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Et litteraturstudie 1995 

Udgåede udgaver af publikationer fra Central Enhed for infektionshygiejne

 RogA_1992 CAS Råd og Anvisninger om desinfektion 5. reviderede udgave 1992 
 RogA_1988 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  4. reviderede udgave 1988 
 RogA_1982 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  2. reviderede udgave 1982 
 RogA_1979 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  1. udgave 1979 

Bøger der kan rekvireres hos CEI

Definitioner og kodning af nosokomielle infektioner, 1. udgave 1997

Om hygiejne ved fremstilling af blodkomponenter i blodbanker, 1993

Om registrering af postoperative sårinfektioner, 1988

Om brugen af vand på sygehuse, 1980

Kontakt Central Enhed for Infektionshygiejne på  eller telefon 3268 3751

Sidst redigeret 6. oktober 2014

Kontakt

Mikrobiologi & Infektionskontrol
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751
Fax: +45 3268 3231