PDF-ikonPrintikon

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Forside  Titel  Udgave   Bilag
 Forside NIR Intravaskulaere Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre 2. udgave 2015   
 Forside NIR Rengoring

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i sundheds- og plejesektoren samt dagtilbud og skoler, Høringsversion 

Høringsperiode: 18. december 2014 – 30. januar 2015

1. udgave 2014   
 Forside NIR UVI 1 udg 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

 1. udgave 2014

 1.1.  Marts 2015

 Rettelsesblad
 Forside - NIR Tandklinikker Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker

 1. udgave 2014

 1.1. - Jan 2015

 Rettelsesblad
 Forside - NIR Ventilation  

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og respirationsudstyr

Høringsperioden er afsluttet

Høring fra d. 25.09 til 24.10 2014
 
NIR Tekstiler - Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, Høringsversion 

Høringsperioden er afsluttet

Høring fra d. 11.07 til 20.08 2014   
 Forside NIR Operativ

Nationale Infektionshygiejniske Retninslinjer om operativ–infektionsprofylakse (præ-, per- og – postoperativt) Høringsversion

Høringsperioden er afsluttet

Høring fra d. 02.05. til 05.06 2014  

NIR Desinfektion Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren 1. udgave Maj 2014  
 Forside NIR HH

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

December 2013  
Forside-NIR_Nybygning

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering

1. udgave 2013 

 
Forside NIR Endoskoper

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

5. udgave 2012

5.1 - Maj 2013

 Høringsproces 2012 (høringsparter og -periode), pdf
Forside NIR Nøglepersoner Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område 1. udgave
Marts 2012  
 
NIR Isolation Forside Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation 4. udgave 2011   
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier.  1. udgave 2001   
Forside - Ventilation

Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i sundhedssektoren

Under revision

1. udgave 2001   
Forside - Kvalitetshåndbog Del I

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del II

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del III

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom 1. udgave 2000   
Forside - RogA Katetre

Infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale (bemærk rettelsesblade findes sidst i dokumentet)

Under revision

1. udgave 1999   
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Et litteraturstudie 1995   

Udgåede udgaver af publikationer fra Central Enhed for infektionshygiejne

 Forside - Desinfektions i Sundhedssektoren  Desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave
2004
 
 RogA_1992 CAS Råd og Anvisninger om desinfektion 5. reviderede udgave 1992   
 RogA_1988 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  4. reviderede udgave 1988   
 RogA_1982 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  2. reviderede udgave 1982   
 RogA_1979 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  1. udgave 1979   
Sidst redigeret 4. marts 2015