PDF-ikonPrintikon

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Forside  Titel  Udgave   Bilag
Forside_NIR Generelle

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektorenHøringsversion

Høringsperiode 16. januar til 20. februar 2017 kl. 12.00

1. udgave 2017 Vejledning til kommentering
NIR præhospital

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne

www.ssi.dk/NIRpraehospital

1. udgave 2016  
 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRsupplerende

5. udgave 2016  
 NIR Desinfektion Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRdesinfektion

1. udgave Maj 2014

1.1 udgave 2016

Rettelsesblad
Forside NIR Intravaskulaere  

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre

www.ssi.dk/NIRivkatetre

2. udgave 2015

2.1 udgave 2016

Rettelsesblad
 Forside NIR Almen Praksis

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis

www.ssi.dk/NIRalmenpraksis

 1. udgave 2015
 
 Forside NIR Tekstiler

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRtekstiler

 1. udgave 2015  
 Forside NIR Rengoring

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler 

www.ssi.dk/NIRrengoering

 1. udgave 2015  
 Forside NIR Operativt

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

www.ssi.dk/NIRoperativ

 1. udgave 2015

 1.1. maj 2015

 Rettelsesblad
 Forside NIR Respirations 2 udg 2015

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi

www.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr

 2. udgave 2015  
 Forside NIR UVI 1 udg 2014

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

www.ssi.dk/NIRuvi

 1. udgave 2014

 1.1.  Marts 2015

 Rettelsesblad
 Forside - NIR Tandklinikker

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker

www.ssi.dk/NIRTandklinikker

 1. udgave 2014

 1.1. - Jan 2015

 Rettelsesblad
 Forside NIR HH

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne

December 2013  
Forside-NIR_Nybygning

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering

www.ssi.dk/NIRnybygning

1. udgave 2013 

 
Forside NIR Endoskoper

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

www.ssi.dk/NIRendoskoper

5. udgave 2012

5.1 - Maj 2013

Oversigt for Høringsproces 2012 (høringsparter og -periode), pdf
Forside NIR Nøglepersoner

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område

www.ssi.dk/NIRnoeglepersoner

1. udgave
Marts 2012  
 
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier.  1. udgave 2001   
Forside - Kvalitetshåndbog Del I

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del II

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del III

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom 1. udgave 2000   
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Et litteraturstudie 1995   

Udgåede udgaver af publikationer fra Central Enhed for infektionshygiejne

NIR Isolation Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation

4. udgave 2011  
 Forside - Ventilation Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i sundhedssektoren 1. udgave 2001  
 Forside - RogA Katetre Infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale   1. udgave 1999 Bemærk rettelsesblade findes sidst i dokumentet
 Forside - Desinfektions i Sundhedssektoren  Desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave
2004
 
 RogA_1992 CAS Råd og Anvisninger om desinfektion 5. reviderede udgave 1992   
 RogA_1988 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  4. reviderede udgave 1988   
 RogA_1982 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  2. reviderede udgave 1982   
 RogA_1979 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  1. udgave 1979   
Sidst redigeret 16. januar 2017