PDF-ikonPrintikon

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Forside  Titel  Udgave   Bilag
 Forside NIR Almen Praksis

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis 

 1. udgave 2015
 
 Forside NIR Tekstiler Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren  1. udgave 2015  
 Forside NIR Rengoring Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler   1. udgave 2015  
 Forside NIR Operativt Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område.

 1. udgave 2015

 1.1. maj 2015

 Rettelsesblad
 Forside NIR Respirations 2 udg 2015 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi  2. udgave 2015  
 Forside NIR Intravaskulaere Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre 2. udgave 2015   
 Forside NIR UVI 1 udg 2014 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

 1. udgave 2014

 1.1.  Marts 2015

 Rettelsesblad
 Forside - NIR Tandklinikker Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker

 1. udgave 2014

 1.1. - Jan 2015

 Rettelsesblad

NIR Desinfektion Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren 1. udgave Maj 2014  
 Forside NIR HH

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

December 2013  
Forside-NIR_Nybygning

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering

1. udgave 2013 

 
Forside NIR Endoskoper

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

5. udgave 2012

5.1 - Maj 2013

 Høringsproces 2012 (høringsparter og -periode), pdf
Forside NIR Nøglepersoner Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område 1. udgave
Marts 2012  
 
NIR Isolation Forside Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation 4. udgave 2011   
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier.  1. udgave 2001   
Forside - Kvalitetshåndbog Del I

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del II

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del III

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom 1. udgave 2000   
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Et litteraturstudie 1995   

Udgåede udgaver af publikationer fra Central Enhed for infektionshygiejne

 Forside - Ventilation Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i sundhedssektoren 1. udgave 2001  
 Forside - RogA Katetre Infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale   1. udgave 1999 Bemærk rettelsesblade findes sidst i dokumentet
 Forside - Desinfektions i Sundhedssektoren  Desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave
2004
 
 RogA_1992 CAS Råd og Anvisninger om desinfektion 5. reviderede udgave 1992   
 RogA_1988 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  4. reviderede udgave 1988   
 RogA_1982 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  2. reviderede udgave 1982   
 RogA_1979 CAS Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion  1. udgave 1979   
Sidst redigeret 19. oktober 2015