PDF-ikonPrintikon

Registre med persondata

Statens Serum Institut (SSI) håndterer persondata iht. Persondataloven og Sundhedsloven.

Det betyder, at SSI kun kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med disse love og hvad angår personoplysninger i registre kan disse først behandles efter godkendelse af Datatilsynet. Datatilsynet offentliggør anmeldelserne i en særlig fortegnelse over anmeldte behandlinger. Fortegnelsen findes frit tilgængeligt på Datatilsynets hjemmeside.

Sidst redigeret 22. januar 2015